Wersja do druku Biuletyn Informacji Publicznej EN

Działania samorządu powiatowego w 2016 roku

Powiat razem z seniorami
Kategoria: Informacje24 stycznia 2017 r.
Powiat razem z seniorami      Doświad­cze­nie senio­rów, wyni­ka­jące z życio­wej mądro­ści, może być bezcenne. Nie tylko dla lokal­nego samorządu, ale przede wszystkim dla nich samych. Z takiego założenia wychodzą władze powiatu piotrkowskiego, które wspierają wszelkie działania na rzecz osób starszych, ale także owocnie współpracują ze związkami, działającymi dla dobra tego środowiska w powiecie piotrkowskim. Ostatnie noworoczne spotkania Związku Emerytów i Rencistów w Piotrkowie oraz Stowarzyszenia Seniorów "Sygnał", podsumowały dotychczasową działalność. Gościem obu spotkań był wicestarosta powiatu Piotr Wojtysiak, który podziękował członkom organizacji za zaangażowanie i aktywność, zwłaszcza w realizację projektu profilaktycznego "Twoje Serce, Twoim Życiem". - Jestem przekonany, że nasze kolejne projekty, które chcemy wdrażać z myślą o seniorach, dzięki państwa pomocy, mają szanse na stuprocentową realizację, bo są skazane na sukces - podkreślał wicestarosta. W dowód wdzięczności wszystkim uczestnikom wicestarosta wręczył poradniki - sfinansowane z pieniędzy, pozyskanych na projekt "Twoje Serce, Twoim Życiem", w wysokości 2,5 mln złotych, z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Ministerstwa Zdrowia, zatytułowany "Co jeść, aby Twoje serce było zdrowe". (...)


W Starostwie dowiesz się jak zostać biznesmenem
Kategoria: Informacje23 stycznia 2017 r.
W Starostwie dowiesz się jak zostać biznesmenem      Jak założyć własną firmę, w jaki sposób uzyskać dofinansowanie, jak rozliczać się z urzędem skarbowym - to tylko niektóre tematy trzydniowego seminarium "ABC Biznesu". Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Piotrkowie zaprasza na kolejną edycję warsztatów, poświęconych finansowo - prawnym aspektom planowania, założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Wydarzeniu patronuje starosta powiatu piotrkowskiego Stanisław Cubała. Seminarium odbędzie się w dniach 21-23 lutego 2017 roku w godz. 900 - 1500 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Dąbrowskiego 7. Spotkanie dedykowane jest wszystkim osobom, planującym uruchomienie własnej działalności gospodarczej oraz przedsiębiorcom, którzy poszukują alternatywnych źródeł finansowania swojej działalności.

(...)


Młodzi bezrobotni szybciej znajdą pracę
Kategoria: Informacje18 stycznia 2017 r.
Młodzi bezrobotni szybciej znajdą pracę      Z początkiem roku ruszają dla młodych i tych po 29 roku życia dwa projekty, które umożliwią im podjęcie pracy. Środki, pozyskane na ten cel przez Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie (PUP) z Regionalnego Programu Operacyjnego, to ponad 6 mln złotych. Pozwolą one na zorganizowanie m.in. straży, prac interwencyjnych, dotacji na uruchomienie działalności, szkoleń dla Pobierz plik PDF ponad 700 osób bezrobotnych. - Przy obecnym, poniżej 8% bezrobociu, należy docierać do konkretnej grupy, w tym przypadku młodych, chętnych do pracy osób - podkreśla starosta powiatu Stanisław Cubała. - Proponowane formy wsparcia umożliwią młodym osobom podjęcie pracy, aby mogli uzyskać potrzebne doświadczenie zawodowe, natomiast tym po 30-stce pozwolą na powrót na rynek pracy. Projekty zostały zatwierdzone przez Zarząd Powiatu Piotrkowskiego na ostatnim posiedzeniu. Kilka dni wcześniej w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie zorganizowano spotkanie z udziałem włodarzy gmin ziemi piotrkowskiej i dyrektorów powiatowych szkół ponadgimnazjalnych na temat obecnej sytuacji na lokalnym rynku pracy. O dostępnych, w tym roku, formach wsparcia dla bezrobotnych, a także działaniach aktywizujących osoby pozostające bez pracy, informowali Przewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy Piotr Wojtysiak - wicestarosta powiatu i dyrektor PUP Henryka Gawrońska. (...)


Powiat uruchomi e-usługi geodezyjne
Kategoria: Informacje11 stycznia 2017 r.
Powiat uruchomi e-usługi geodezyjne      To będzie prawdziwa rewolucja, która w ciągu najbliższych dwóch lat przeprowadzona zostanie w wydziale geodezji i gospodarki nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Piotrkowie. Zgodnie z obowiązkiem jaki, na samorządy powiatowe, nakłada ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej, zasoby geodezyjno-kartograficzne powiatu piotrkowskiego należy udostępnić mieszkańcom w formie cyfrowej. Cyfryzacja danych umożliwi mieszkańcom, jednostkom samorządowym i geodetom, pozyskać informację o nieruchomości bez konieczności wizyty w urzędzie. Starostwo posiada cyfrowe bazy danych tylko 2 (miasto i gmina Wolbórz) z 13 jednostek ewidencyjnych. Pozostałe 3,5 tysiąca map sytuacyjno-wysokościowych, z naniesieniami budynków i uzbrojeniem terenu, czeka konieczny i kosztowny proces cyfryzacji. Bez środków zewnętrznych byłoby to nieosiągalne, gdyż inwestycję oszacowano na 15 mln złotych. Udało się jednak pozyskać 4,6 mln złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zadanie pod nazwą "Wdrożenie i rozwój infrastruktury informacji przestrzennej w celu świadczenia e-usług w Powiecie Piotrkowskim". Na trzyletni projekt z budżetu powiatu przeznaczono ponad 2 mln złotych. (...)


Bezpłatnie świadczymy pomoc prawną
Kategoria: Informacje11 stycznia 2017 r.

Bezpłatnie świadczymy pomoc prawną

      Wzorem poprzedniego roku, także w 2017 roku dla osób do 26 roku życia i powyżej 65 lat, podopiecznych pomocy społecznej, weteranów i kombatantów, kobiet w ciąży oraz wielodzietnych rodzin, funkcjonują w powiecie 4 bezpłatne punkty pomocy prawnej. Dwa z nich - w budynku Starostwa Powiatowego i ZS CKU w Wolborzu - prowadzi powiat piotrkowski, a pozostałe Stowarzyszenie na rzecz rozwoju regionu piotrkowskiego "EuroAktywni", wyłonione w konkursie ofert na realizację zadania publicznego. W każdym z punktów dyżurują radcowie prawni oraz adwokaci, z których porad do tej pory skorzystało ponad 500 osób. (...)


Opłatkowe spotkanie u Sybiraków
Kategoria: Informacje10 stycznia 2017 r.
Opłatkowe spotkanie u Sybiraków      Jak co roku w Starostwie Powiatowym odbyło się uroczyste zebranie Koła Związku Sybiraków w Piotrkowie Trybunalskim. Połączono je z bożonarodzeniowym opłatkiem. Po krótkiej modlitwie oraz odśpiewaniu hymnu Sybiraków, przez zespół Senior Ewki, członkowie Związku składali sobie noworoczne życzenia. Rozmawiano także o najbliższych i przyszłych zadaniach Koła. Życzenia do zebranych skierowali także zaproszeni na zebranie Prezydent Krzysztof Chojniak oraz Przewodniczący Rady Miasta Marian Błaszczyński, a także w imieniu starosty powiatu piotrkowskiego Stanisława Cubały - sekretarz powiatu Ireneusz Czerwiński. Przypominamy, że Związek Sybiraków to polska organizacja zrzeszająca byłych zesłańców, którzy nazywają siebie Sybirakami. Misją związku jest niedopuszczenie do zapomnienia tragedii represji polskiego narodu, spowodowanych przez wschodniego sąsiada - Rosję, a później Związek Radziecki (ZSRR) - które trwały od XV do XX wieku. (...)


             


Projekt i wykonanie: Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści bez zezwolenia - zabronione.