Wersja do druku Biuletyn Informacji Publicznej EN


Kolejne wyzwania dla piotrkowskiego PZOZ
Kategoria: Informacje21 sierpnia 2017 r.
Kolejne wyzwania dla piotrkowskiego PZOZ      Sytuacja ekonomiczno-finansowa Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie (PZOZ) jest trudna, ale nie beznadziejna. - Bez wątpienia, wprowadzone w 2016 roku zmiany profilu działalności powiatowej placówki, przyczyniły się do uratowania PZOZ, który dzięki współpracy dwóch piotrkowskich szpitali i wyeliminowaniu konkurencyjności, znalazł się w krajowej sieci, gwarantującej stabilne finansowanie od października 2017 roku -  zaznaczył Piotr Wojtysiak wicestarosta powiatu. - Niestety nie wszystko jest zależne od nas, a zwłaszcza czynniki, rzutujące na wynik finansowy szpitala. Warto zaznaczyć, że na obecną sytuację ekonomiczną PZOZ mają wpływ regulacje wynagrodzeń. Konieczność wdrożenia w życie rządowych zmian, m.in. podwyżek płac minimalnych, pociąga za sobą daleko idące skutki finansowe, których zabezpieczenie, w dużej mierze, pozostawiono samorządom, nie zwiększając środków z budżetu państwa. Elementem decydującym o kondycji szpitala są również wypłaty zaległych odszkodowań za błędy w sztuce lekarskiej (1 mln złotych). Zarząd Powiatu ma świadomość, jak bieżąca strata (2,1 mln złotych) wpływa na stabilność finansową, dlatego poleciliśmy dyrekcji PZOZ przygotowanie i wdrożenie planu naprawczego.
      Także Rada Powiatu Piotrkowskiego, przyjmując uchwałę w sprawie sytuacji ekonomicznej placówki, zobligowała dyrektor PZOZ Elizę Bartkowską, do wprowadzenia natychmiastowych działań zapobiegawczych, które mają ustabilizować finanse szpitala. (...)


Nie ma lekarzy do pracy w szpitalach
Kategoria: Informacje16 sierpnia 2017 r.
Nie ma lekarzy do pracy w szpitalach      Z brakiem kadry lekarskiej na oddziałach szpitalnych boryka się cała Polska. Pilnie potrzebni są pulmonolodzy, interniści, pediatrzy, kardiolodzy i szereg innych specjalistów. Problem ten, odczuwają także piotrkowskie placówki medyczne. W przestrzeni publicznej głośno zrobiło się na ten temat, gdy w listopadzie 2016 roku zamknięto oddział pediatryczny w Samodzielnym Szpitalu Wojewódzkim, a potem przez wiele miesięcy poszukiwano następców. Udało się to dopiero przy uruchamianiu nowoczesnego oddziału dziecięcego w Powiatowym Zespole Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie (PZOZ). Również odejście lekarzy rodzinnych z Przychodni nr 4 (ul. Armii Krajowej) i 5 (ul. Dmowskiego) było jedną z przesłanek do podjęcia decyzji przez Zarząd i Radę Powiatu Piotrkowskiego do połączenia obu placówek, funkcjonujących na terenie miasta.
      W ciągu ostatnich kilku miesięcy, władze powiatu piotrkowskiego zwracały uwagę na konieczność zmiany systemu kształcenia lekarzy, informując jednocześnie czym będzie skutkować brak interwencji i podjęcia działań w odpowiednim czasie. Według danych największa uczelnia medyczna w regionie łódzkim, każdego roku przygotowuje do podjęcia pracy i rozpoczęcia specjalizacji ok. 350 osób. Niestety nie widać ich na co dzień w szpitalach. Tracimy ich, bo większość wyjeżdża do pracy za granicę.
      Niewykluczone, że także piotrkowski PZOZ wkrótce będzie potrzebował nowych kardiologów i internistów. Od 2 czerwca dyrekcja toczy rozmowy negocjacyjne z obecnym zespołem lekarskim Oddziału Kardiologii i Chorób Wewnętrznych. Lekarze z oddziału złożyli wypowiedzenia w związku, jak twierdzą, ze złymi warunkami pracy i brakiem sprzętu diagnostycznego. - Te zarzuty są dość mocno naciągane - ripostuje Aneta Stępień asystent prasowy Starostwa Powiatowego w Piotrkowie. - Przypomnę, że dzięki staraniom Zarządu i Rady Powiatu Piotrkowskiego, tylko w tym roku, placówka otrzymała z budżetu powiatu dotację m.in. na zakup nowych aparatów USG i RTG. Także powiat sfinansował termomodernizację budynku szpitala, a w obiekcie wymieniono kabinę windy i odnowiono Ogólną Izbę Przyjęć. Dodatkowo na trzecim piętrze rozpoczęto remont na potrzeby pododdziału ciąży powikłanej, który miał być kontynuowany także w części kardiologiczno-internistycznej. A zatem z myślą o pacjentach, intensywnie poprawiamy warunki zarówno te sprzętowe, jak i lokalowe, z których korzysta także personel medyczny. Oczywiście władze powiatu zdają sobie sprawę, że wiele jest jeszcze do zrobienia, ale wymaga to dużych nakładów finansowych, chociażby tych przekazanych na uruchomienie w czerwcu oddziału dla dzieci.
      Bez echa pozostają zapewnienia dyrektora PZOZ Elizy Bartkowskiej o sięgających nawet kilku tysięcy złotych podwyżkach dla niezadowolonych lekarzy. - Moja propozycja wyższych wynagrodzeń została odrzucona - informuje dyrektor Bartkowska. (...)


Dobra koordynacja służb ratowniczych i kryzysowych
Kategoria: Informacje11 sierpnia 2017 r.
Dobra koordynacja służb ratowniczych i kryzysowych      Pomoc poszkodowanym w czasie nawałnicy, która wyrządziła szkody na terenie gminy Grabica, Moszczenica i Czarnocin, była głównym celem kilkugodzinnych działań Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (PZZK). Sztab Zespołu, któremu przewodniczył wicestarosta powiatu Piotr Wojtysiak, na miejscu zdarzenia organizował wsparcie szczególnie dla tych, których budynki mieszkalne lub inwentarskie zostały uszkodzone. W pierwszej kolejności zabezpieczano zerwane dachy budynków, wykorzystując w tym celu plandeki, będące na stanie Magazynu Kryzysowego. Poszkodowanym potrzebne były także agregaty prądotwórcze, z których prąd zasilał urządzenia niezbędne w gospodarstwach rolnych. Po wstępnym oszacowaniu strat, członkowie Zespołu, czyli wójt gminy Grabica Krzysztof Kuliński, służby nadzoru budowlanego oraz Ryszard Musiałowicz kierownik wydziału zarządzania kryzysowego Starostwa Powiatowego w Piotrkowie, rozmawiali o dalszej formie pomocy finansowej dla poszkodowanych w postaci zasiłków celowych. Równolegle z pracą Zespołu, trwały intensywne działania służb ratowniczych - Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej - przy usuwaniu powalonych drzew, elementów uszkodzonych budynków i zabezpieczenia pozrywanych linii energetycznych. Burza dokonała zniszczeń w Grabicy, Boryszowie, Srocku, Podolinie, Czarnocinie, Bieżywodach, Tychowie, Szynczycach, Budach Szynczyckich i Biskupiej Woli. (...)


PZOZ walczy o zwiększenie świadczeń stomatologicznych w powiecie
Kategoria: Informacje2 sierpnia 2017 r.
PZOZ walczy o zwiększenie świadczeń stomatologicznych w powiecie      Czy do Sulejowa, Aleksandrowa i Moszczenicy powróci bezpłatna stomatologia? Wiele wskazuje na to, że tak. Dyrektor łódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia postanowił ogłosić dodatkowe konkursy dla tych jednostek, których nie wybrano w pierwotnym postępowaniu. Od niekorzystnego, dla mieszkańców trzech gmin powiatu piotrkowskiego, majowego konkursu odwołał się Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie, gdyż otrzymał pięcioletni kontrakt na trzy z czterech gabinetów stomatologicznych: w Trzepnicy (gm. Łęki Szlacheckie), Grabicy i w Wolborzu. - W ostatnim konkursie NFZ zmienił zasady i rozpisał świadczenia na cały powiat. Mimo wskazania w ofercie PZOZ lokalizacji w Sulejowie, placówka nie została przez płatnika uwzględniona - przypomina Eliza Bartkowska dyrektor piotrkowskiego PZOZ. - We wszystkich punktach, czyli także w Sulejowie, dysponujemy odpowiednią kadrą i sprzętem, wymaganym w kontrakcie i byliśmy przekonani, że z uwagi na kontynuację usług, będziemy je nadal świadczyć. To, co mogło zaważyć na punktacji w tej lokalizacji to kryterium niezależne od nas, czyli warunki lokalowe. O konieczność remontu pomieszczeń i dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych i działalności leczniczej, dyrekcja PZOZ występowała do Urzędu Miejskiego w Sulejowie, który jest właścicielem nieruchomości, od 2015 roku, jednak do tej pory inwestycji nie wykonano. Obecna na ostatniej sesji Rady Powiatu Dorota Jankowska zastępca burmistrza Sulejowa, zaniepokojona sytuacją braku świadczeń stomatologicznych na terenie gminy, zapewniła radnych, że wkrótce rozpoczną się prace remontowo-dostosowawcze, które zostaną przeprowadzone w tym roku. Dyrekcja PZOZ ma nadzieję, że zapewnienia władz miasta o rychłym remoncie zostaną wzięte pod uwagę przez NFZ, w uzupełniającym postępowaniu konkursowym, które ogłoszono 1 sierpnia. (...)


Estetycznie na zewnątrz i cieplej zimą wewnątrz
Kategoria: Informacje2 sierpnia 2017 r.
Estetycznie na zewnątrz i cieplej zimą wewnątrz      Zakończono prace inwestycyjne, dzięki którym zimą będzie cieplej przebywającym na oddziałach pacjentom, a szpital zaoszczędzi na ogrzewaniu. "Termomodernizacja budynku Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim", w ramach Programu Priorytetowego pn. "Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach komunalnych należących do jednostek samorządu terytorialnego w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery - II edycja" trwała nieco ponad dwa miesiące. W ramach realizowanej przez powiat piotrkowski inwestycji, obiekt ocieplono, wymieniono stolarkę okienną, wyremontowano dach wraz orynnowaniem. Wartość całkowita zadania wyniosła 621 310,95 złotych, na co złożyły się środki z budżetu powiatu 34 860,49 złotych oraz dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 586 450,46 złotych (w tym dotacja 293 223,70 złotych i pożyczka 293 226,76 (...)


Nowy bus dla mieszkańców DPS w Łochyńsku
Kategoria: Informacje1 sierpnia 2017 r.
Nowy bus dla mieszkańców DPS w Łochyńsku      Mikrobus, dostosowany do przewożenia osób z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną, zamierza wkrótce zakupić powiat piotrkowski dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku. Będzie to możliwe dzięki podpisaniu przez starostę powiatu piotrkowskiego Stanisława Cubałęwicestarostę powiatu Piotra Wojtysiaka umowy na dofinansowanie projektu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. - Chcemy umożliwić mieszkańcom DPS w Łochyńsku bezpieczny transport na wszelkiego rodzaju wydarzenia kulturalne, sportowe, wycieczki krajoznawcze, w których chcą uczestniczyć - podkreśla starosta powiatu. - Zespół To Tu To Tam, działający w DPS, często reprezentuje placówkę na różnego rodzaju festiwalach i przeglądach wokalnych. Nowy bus zapewni podopiecznym również lepsze warunki dojazdu na wizyty do różnego rodzaju instytucji i poradni specjalistycznych. Na projekt w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" pn. "Zakup mikrobusa do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku" o wartości 150 tysięcy złotych złożył się powiat piotrkowski (72 tysiące złotych) i PFRON (78 tysięcy złotych). Ostateczną kwotę zadania poznamy po rozstrzygnięciu przetargu. (...)


             


Projekt i wykonanie: Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści bez zezwolenia - zabronione.