Wersja do druku Biuletyn Informacji Publicznej EN

Mały Mundial - 24 czerwca 2018 r. w Dąbrowie n/Czarną
Święto 25 Brygady Kawalerii Powietrznej - 22-24 czerwca 2018 r. w Tomaszowie Mazowieckim

Powiat inwestuje w gminie Sulejów w nowe drogi i chodniki
Kategoria: Informacje13 czerwca 2018 r.
Powiat inwestuje w gminie Sulejów w nowe drogi i chodniki      We wszystkich gminach powiatu piotrkowskiego trwają, bądź wkrótce się rozpoczną, inwestycje na powiatowych drogach. Harmonogram tegorocznych zadań - wzorem poprzednich lat - bardzo duży i uwzględniający kolejnych ponad 40 inwestycji, zaplanowanych do realizacji w Programie Rozwoju Sieci Dróg Powiatowych na lata 2015-2020. Wśród nich m.in. deklarowana do przebudowy, właśnie w 2018 roku, droga powiatowa Piotrków-Koło, gdzie ruszają prace modernizacyjne. Przypomnijmy, że Rada Powiatu Piotrkowskiego, w listopadzie 2016 roku, podjęła w tej sprawie uchwałę intencyjną, a Zarząd ze swoich zobowiązań, tak jak zapowiedział, wywiązuje się w tym roku. Pomimo składanych przez powiat gminie Sulejów propozycji, o wspólnej realizacji zadania, dziś powiat przystępuje do inwestycji, bez oglądania się na innych. - To dla mieszkańców powiatu i użytkowników bardzo ważny ciąg komunikacyjny - łączący Piotrków Trybunalski z Tomaszowem Mazowieckim, który na odcinku Piotrków-Koło ma dwóch zarządców: powiat i miasto Piotrków - zaznacza wicestarosta powiatu Piotr Wojtysiak. - Jak pokazały minione lata, bezskuteczne okazały się dotychczasowe działania gminy Sulejów i miasta Piotrkowa o wspólnej budowie ścieżki rowerowej, dotąd wstrzymujące odnowę pasa drogowego. W tym roku zabezpieczyliśmy w budżecie powiatu pół miliona złotych i z tych środków przebudujemy prawie dwukilometrowy odcinek drogi, ten należący do powiatu. Następny odcinek wzdłuż miejscowości Koło, planujemy do modernizacji po wykonaniu zadania, jakim jest budowa chodnika, do realizacji którego, jeszcze w tym roku, zobowiązał się burmistrz Sulejowa. Dokumentacja techniczna jest już w Urzędzie Miejskim w Sulejowie. (...)


Zbadaj bioderka swojego dziecka
Kategoria: Informacje12 czerwca 2018 r.
Zbadaj bioderka swojego dziecka      Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie zaprasza na bezpłatne profilaktyczne badanie USG stawu biodrowego u dzieci, w wieku od 5 tygodnia do 12 miesiąca życia. Staw biodrowy każdego człowieka składa się z panewki oraz głowy kości udowej, która w tę panewkę wchodzi. W przypadku noworodków stawy zbudowane są z chrząstki, bardzo podatnej na wszelkie zniekształcenia. Może to doprowadzić do powstania pewnych nieprawidłowości w budowie i funkcjonowaniu stawu malucha oraz mieć przykre konsekwencje w przyszłości. Aby tego uniknąć niezbędna jest więc odpowiednia i wczesna diagnostyka, która może uchronić naszą pociechę przed ortopedycznymi problemami w przyszłości.
Badanie przeprowadzi specjalista w dziedzinie ortopedii i traumatologii dr Jacek Piątek,

w dniu 16 czerwca w godz. 900-1100,

w Powiatowym Szpitalu w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Roosevelta 3. Wszelkich dodatkowych informacji można uzyskać pod nr tel. 44 645 11 72. (...)


Powiatowa drużyna ratowników wicemistrzem województwa
Kategoria: Informacje11 czerwca 2018 r.
Powiatowa drużyna ratowników wicemistrzem województwa      Reprezentująca Powiat Piotrkowski drużyna z Sulejowa zajęła II miejsce w XIV Zawodach Sprawnościowych Drużyn Ratownictwa Powodziowego Obrony Cywilnej w województwie łódzkim. W nagrodę ratownicy z Sulejowa otrzymali z rąk Wicestarosty Piotrkowskiego Piotra Wojtysiaka agregat prądotwórczy, ufundowany przez Starostę Powiatu Piotrkowskiego Stanisław Cubałę, który objął zawody swoim patronatem. Każda drużyna, uczestnicząca w zawodach, musiała pokonać tor przeszkód, składający się z 7 zadań specjalnych, polegających m.in. na ułożeniu wałów przeciwpowodziowych, wykonaniu slalomu łodzią motorową oraz udzieleniu poszkodowanemu pierwszej pomocy medycznej. O zwycięstwie decydował czas. Ostatecznie zmagania ratowników wygrała drużyna z Opoczna, a trzecie miejsce przypadło w udziale zawodnikom z Warty. (...)


Podpisują umowy, przekazują dotacje
Kategoria: Informacje11 czerwca 2018 r.
Podpisują umowy, przekazują dotacje      Pierwsze umowy na realizację zadań, w ramach tzw. małych grantów Powiatu Piotrkowskiego, są podpisywane. W ślad za tym idą dotacje, z budżetu powiatu, na realizację projektów wyłonionych w drodze konkursu. Przypomnijmy, że z 41 zgłoszonych do otwartego konkursu wniosków o dofinansowanie na dofinansowanie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; ochrony i promocji zdrowia; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; turystyki i krajoznawstwa; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, dotacje otrzymały 33 projekty na łączną kwotę 190 tys. złotych. Realizacja pierwszych projektów już się rozpoczęła. - Pierwszym tegorocznym zadaniem, współfinansowanym ze środków budżetu Powiatu Piotrkowskiego, był gminny dzień dziecka w Grabicy, połączony z obchodami 100-lecia niepodległości - informuje Wicestarosta Powiatu Piotrkowskiego Piotr Wojtysiak. - Ponadto w Witowie tamtejsze Stowarzyszenie "WITUŚ" zorganizowało piknik patriotyczny, a w Rękoraju - Stowarzyszenie "TIKO" - zainicjowało projekt pod nazwą "Cudze chwalicie, swego nie znacie". (...)


Ludowe śpiewanie w Jarostach
Kategoria: Informacje8 czerwca 2018 r.
Ludowe śpiewanie w Jarostach      Do Szkoły Podstawowej w Jarostach przyjechali z pobliskich Bab, Srocka, Moszczenicy, a także z Proszenia (gm. Wolbórz), Piotrkowa a nawet Szynczyc (gm. Czarnocin). Młodzi artyści, reprezentujący szkoły podstawowe z wymienionych miejscowości, rywalizowali na głosy, wykonując jak tylko najpiękniej potrafią - piosenki ludowe. Szkoła Podstawowa im. Maragrethy Kamprad w Jarostach już po raz czwarty zorganizowała Międzyszkolny Konkurs Piosenki Ludowej, pod patronatem Starosty Powiatu Piotrkowskiego Stanisława Cubały. Jury, pod przewodnictwem Wójta Gminy Moszczenica Marcelego Piekarka, nie miało łatwego zadania. - Każdy uczestnik prezentował odmienny styl śpiewania. Były piosenki wykonywane tradycyjnie, ale nie brakło uwspółcześnionych wersji ludowych przyśpiewek - mówił tuż przed ogłoszeniem wyników Wójt Piekarek. - Oceniając artystów braliśmy pod uwagę nie tylko sam śpiew, ale także ruch sceniczny, dobór stroju i repertuaru - dodał członek komisji konkursowej Krzysztof Bylinka. Ostatecznie jury zdecydowało o przyznaniu trzech nagród w grupie wykonawców z klas I - III oraz 7 równorzędnych nagród w kategorii uczniów klas IV - VII. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali wyróżnienia. Nagrody ufundowane przez Starostę Powiatu Piotrkowskiego wręczał laureatom konkursu Wicestarosta Powiatu Piotr Wojtysiak w towarzystwie wójta Gminy Marcelego Piekarka i wiceprezydenta Piotrkowa Trybunalskiego Andrzeja Kacperka. Za przygotowanie młodych artystów do konkursu podziękowano także nauczycielom.
(...)


Powiat Piotrkowski wyróżniony EkoJanosikiem
Kategoria: Informacje6 czerwca 2018 r.
Powiat Piotrkowski wyróżniony EkoJanosikiem      Za szczególną dbałość o ochronę środowiska poprzez działania na rzecz zmniejszenia emisji CO2 do atmosfery oraz działania na rzecz edukacji ekologicznej - Powiat Piotrkowski otrzymał wyróżnienie w Krajowym Konkursie Ekologicznym EKOJANOSIK w kategorii: samorząd, podkategoria: powiat. Nagrody w Krajowym Konkursie Ekologicznym EKOJANOSIK zostały wręczone podczas II Międzynarodowego Forum Energetyka i Środowisko EKOZAKOPANE 2018. W imieniu władz Powiatu Piotrkowskiego wyróżnienie odebrał Marcin Strumiłło - koordynator Biura Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim. EkoJanosik to Krajowa Nagroda Ekologiczna, która ma promować m.in. samorządy (ale też firmy, placówki oświatowe czy osoby fizyczne), które wdrażają rozwiązania poprawiające stan środowiska naturalnego regionu oraz świadomość ekologiczną Polaków. Przedmiotem oceny w konkursie były, zrealizowane i zastosowane w praktyce, przedsięwzięcia sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które miały szczególny wpływ na region lub całe województwo. (...)


             


Projekt i wykonanie: Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści bez zezwolenia - zabronione.