Wersja do druku Biuletyn Informacji Publicznej EN

Mały Mundial - 24 czerwca 2018 r. w Dąbrowie n/Czarną
Święto 25 Brygady Kawalerii Powietrznej - 22-24 czerwca 2018 r. w Tomaszowie Mazowieckim

Pełna atrakcji integracja rodzin zastępczych
Kategoria: Informacje18 czerwca 2018 r.
Pełna atrakcji integracja rodzin zastępczych      W powiecie piotrkowskim funkcjonuje 90 rodzin zastępczych, w których łącznie przebywa 135 dzieci. Opiekę nad rodzinami sprawuje Zespół do Spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej, który funkcjonuje przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie. Tworzący Zespół - koordynatorzy i psychologowie - wspierają rodziny zastępcze, udzielają im pomocy, motywują i starają się rozwiązywać ich codzienne problemowe sytuacje. Dodatkowo jednak organizowane są wspólne integracyjne wycieczki, które pozwalają na spotkanie się członków rodzin zastępczych w celu wspólnego wypoczynku i zabawy, ale przede wszystkim, by choć na chwilę, oderwać się od trudnych obowiązków, jakie na nich spoczywają - wychowania dzieci odrzuconych czy osieroconych.
Tegoroczny wyjazd, zorganizowany przez Zarząd Powiatu Piotrkowskiego wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, pozwolił rodzinom i ich podopiecznym zwiedzić Park Edukacji i Rozrywki - Farma Iluzji, we wsi Mościska obok Woli Życkiej. Ten kilkuhektarowy teren jest idealny do rekreacji na łonie natury. Są tu place zabaw, boiska sportowe, ścianka wspinaczkowa, miejsca na grilla i ogniska, plaża i mnóstwo miejsca do piknikowania. (...)


Doktor Jacek badał bioderka u dzieci
Kategoria: Informacje18 czerwca 2018 r.
Doktor Jacek badał bioderka u dzieci      Blisko 60 niemowląt z Piotrkowa, Bełchatowa, Tomaszowa Maz., a nawet Łodzi, przebadano podczas sobotniego badania USG. Akcję profilaktyczną zorganizował Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej przy ul. Roosevelta w Piotrkowie. W czasie badań okazało się, że instynkt rodzicielski w kilku przypadkach nie zawiódł i był to ostatni dzwonek na rozpoznanie nieprawidłowości i umówienie kolejnych wizyt celem dalszego leczenia. Doktor Jacek Piątek specjalista ortopeda i traumatolog, skrupulatnie badał każde dziecko, co zostało dostrzeżone i dobrze odebrane przez rodziców maluszków. Dla odpowiedzialnego rodzica zdrowie dziecka jest najważniejsze, czego dowodem było ogromne zainteresowanie sobotnimi badaniami. Wkrótce powiatowy szpital, a od 1 lipca Powiatowe Centrum Matki i Dziecka planuje kolejne akcje profilaktyczne, o których na bieżąco będzie informować na stronie internetowej www.pzoz-piotrkow.pl. (...)


Powiat inwestuje w gminie Sulejów w nowe drogi i chodniki
Kategoria: Informacje13 czerwca 2018 r.
Powiat inwestuje w gminie Sulejów w nowe drogi i chodniki      We wszystkich gminach powiatu piotrkowskiego trwają, bądź wkrótce się rozpoczną, inwestycje na powiatowych drogach. Harmonogram tegorocznych zadań - wzorem poprzednich lat - bardzo duży i uwzględniający kolejnych ponad 40 inwestycji, zaplanowanych do realizacji w Programie Rozwoju Sieci Dróg Powiatowych na lata 2015-2020. Wśród nich m.in. deklarowana do przebudowy, właśnie w 2018 roku, droga powiatowa Piotrków-Koło, gdzie ruszają prace modernizacyjne. Przypomnijmy, że Rada Powiatu Piotrkowskiego, w listopadzie 2016 roku, podjęła w tej sprawie uchwałę intencyjną, a Zarząd ze swoich zobowiązań, tak jak zapowiedział, wywiązuje się w tym roku. Pomimo składanych przez powiat gminie Sulejów propozycji, o wspólnej realizacji zadania, dziś powiat przystępuje do inwestycji, bez oglądania się na innych. - To dla mieszkańców powiatu i użytkowników bardzo ważny ciąg komunikacyjny - łączący Piotrków Trybunalski z Tomaszowem Mazowieckim, który na odcinku Piotrków-Koło ma dwóch zarządców: powiat i miasto Piotrków - zaznacza wicestarosta powiatu Piotr Wojtysiak. - Jak pokazały minione lata, bezskuteczne okazały się dotychczasowe działania gminy Sulejów i miasta Piotrkowa o wspólnej budowie ścieżki rowerowej, dotąd wstrzymujące odnowę pasa drogowego. W tym roku zabezpieczyliśmy w budżecie powiatu pół miliona złotych i z tych środków przebudujemy prawie dwukilometrowy odcinek drogi, ten należący do powiatu. Następny odcinek wzdłuż miejscowości Koło, planujemy do modernizacji po wykonaniu zadania, jakim jest budowa chodnika, do realizacji którego, jeszcze w tym roku, zobowiązał się burmistrz Sulejowa. Dokumentacja techniczna jest już w Urzędzie Miejskim w Sulejowie. (...)


Powiatowa drużyna ratowników wicemistrzem województwa
Kategoria: Informacje11 czerwca 2018 r.
Powiatowa drużyna ratowników wicemistrzem województwa      Reprezentująca Powiat Piotrkowski drużyna z Sulejowa zajęła II miejsce w XIV Zawodach Sprawnościowych Drużyn Ratownictwa Powodziowego Obrony Cywilnej w województwie łódzkim. W nagrodę ratownicy z Sulejowa otrzymali z rąk Wicestarosty Piotrkowskiego Piotra Wojtysiaka agregat prądotwórczy, ufundowany przez Starostę Powiatu Piotrkowskiego Stanisław Cubałę, który objął zawody swoim patronatem. Każda drużyna, uczestnicząca w zawodach, musiała pokonać tor przeszkód, składający się z 7 zadań specjalnych, polegających m.in. na ułożeniu wałów przeciwpowodziowych, wykonaniu slalomu łodzią motorową oraz udzieleniu poszkodowanemu pierwszej pomocy medycznej. O zwycięstwie decydował czas. Ostatecznie zmagania ratowników wygrała drużyna z Opoczna, a trzecie miejsce przypadło w udziale zawodnikom z Warty. (...)


Podpisują umowy, przekazują dotacje
Kategoria: Informacje11 czerwca 2018 r.
Podpisują umowy, przekazują dotacje      Pierwsze umowy na realizację zadań, w ramach tzw. małych grantów Powiatu Piotrkowskiego, są podpisywane. W ślad za tym idą dotacje, z budżetu powiatu, na realizację projektów wyłonionych w drodze konkursu. Przypomnijmy, że z 41 zgłoszonych do otwartego konkursu wniosków o dofinansowanie na dofinansowanie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; ochrony i promocji zdrowia; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; turystyki i krajoznawstwa; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, dotacje otrzymały 33 projekty na łączną kwotę 190 tys. złotych. Realizacja pierwszych projektów już się rozpoczęła. - Pierwszym tegorocznym zadaniem, współfinansowanym ze środków budżetu Powiatu Piotrkowskiego, był gminny dzień dziecka w Grabicy, połączony z obchodami 100-lecia niepodległości - informuje Wicestarosta Powiatu Piotrkowskiego Piotr Wojtysiak. - Ponadto w Witowie tamtejsze Stowarzyszenie "WITUŚ" zorganizowało piknik patriotyczny, a w Rękoraju - Stowarzyszenie "TIKO" - zainicjowało projekt pod nazwą "Cudze chwalicie, swego nie znacie". (...)


Ludowe śpiewanie w Jarostach
Kategoria: Informacje8 czerwca 2018 r.
Ludowe śpiewanie w Jarostach      Do Szkoły Podstawowej w Jarostach przyjechali z pobliskich Bab, Srocka, Moszczenicy, a także z Proszenia (gm. Wolbórz), Piotrkowa a nawet Szynczyc (gm. Czarnocin). Młodzi artyści, reprezentujący szkoły podstawowe z wymienionych miejscowości, rywalizowali na głosy, wykonując jak tylko najpiękniej potrafią - piosenki ludowe. Szkoła Podstawowa im. Maragrethy Kamprad w Jarostach już po raz czwarty zorganizowała Międzyszkolny Konkurs Piosenki Ludowej, pod patronatem Starosty Powiatu Piotrkowskiego Stanisława Cubały. Jury, pod przewodnictwem Wójta Gminy Moszczenica Marcelego Piekarka, nie miało łatwego zadania. - Każdy uczestnik prezentował odmienny styl śpiewania. Były piosenki wykonywane tradycyjnie, ale nie brakło uwspółcześnionych wersji ludowych przyśpiewek - mówił tuż przed ogłoszeniem wyników Wójt Piekarek. - Oceniając artystów braliśmy pod uwagę nie tylko sam śpiew, ale także ruch sceniczny, dobór stroju i repertuaru - dodał członek komisji konkursowej Krzysztof Bylinka. Ostatecznie jury zdecydowało o przyznaniu trzech nagród w grupie wykonawców z klas I - III oraz 7 równorzędnych nagród w kategorii uczniów klas IV - VII. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali wyróżnienia. Nagrody ufundowane przez Starostę Powiatu Piotrkowskiego wręczał laureatom konkursu Wicestarosta Powiatu Piotr Wojtysiak w towarzystwie wójta Gminy Marcelego Piekarka i wiceprezydenta Piotrkowa Trybunalskiego Andrzeja Kacperka. Za przygotowanie młodych artystów do konkursu podziękowano także nauczycielom.
(...)


             


Projekt i wykonanie: Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści bez zezwolenia - zabronione.