Wersja do druku Biuletyn Informacji Publicznej EN


Budowa A1 - wyzwanie dla służb ratowniczych i samorządowych
Kategoria: Informacje14 marca 2019 r.
Budowa A1 - wyzwanie dla służb ratowniczych i samorządowych      36 miesięcy - tyle potrwa budowa autostrady A1, przebiegającej przez Powiat Piotrkowski. Faktem jest, że ta część najważniejszej arterii komunikacyjnej w kraju, łączącej polskie morze na północy z Karpatami na południu, od dawna wymaga przebudowy i była długo wyczekiwaną inwestycją, jednak jej planowana realizacja i wprowadzenie zmiany organizacji ruchu stanowi ogromne zagrożenie dla ruchu lokalnego. W tej sprawie Starosta Powiatu Piotrkowskiego Piotr Wojtysiak zwołał posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. - Popieram w tym względzie wnioski wójtów gminy Moszczenica i Rozprza, o konieczne działania inwestycyjne na drodze nr 91 i 12, na które przeniesie się ruch pojazdów, zwłaszcza ciężarowych - wskazywał starosta Wojtysiak. - Budowę sygnalizacji świetlnych i chodników, chociażby w Rozprzy, w Niechcicach, w Srocku i Rękoraju, uważamy za zadania priorytetowe, do realizacji przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi, jeszcze w tym roku. Musimy bowiem zapewnić bezpieczeństwo niechronionym w ruchu drogowym, pieszym mieszkańcom wspomnianych miejscowości, szczególnie dzieciom przemieszczającym się do szkół. Stosowne pismo zostało przesłane do Dyrektora GDDKiA Macieja Tomaszewskiego w minionym tygodniu - zapewnił starosta.
Obecnego na spotkaniu komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim starszego kapitana Jakuba Rytycha niepokoi planowane wyburzenie trzech wiaduktów. - Oznacza to, że dojazd do niemal odciętej od głównych dróg gminy Grabica, odczuwalnie się wydłuży, co oznacza, że miejscowe jednostki OSP otrzymają wsparcie od zawodowej straży, później niż zwykle - podkreśla komendant. (...)


Bliżej potrzeb zdrowotnych mieszkańców
Kategoria: Informacje13 marca 2019 r.
Bliżej potrzeb zdrowotnych mieszkańców      Potrzebom zdrowotnym mieszkańców Regionu Piotrkowskiego, czyli Powiatu i miasta Piotrkowa Trybunalskiego, poświęcone było spotkanie w piotrkowskim Starostwie Powiatowym. Gospodarz narady Starosta Powiatu Piotr Wojtysiak gościł przedstawicieli kluczowych instytucji, mających wpływ na kształt publicznej opieki zdrowotnej. Urząd Wojewódzki reprezentował Wicewojewoda Karol Młynarczyk, Urząd Marszałkowski - Wicemarszałek Zbigniew Ziemba, Narodowy Fundusz Zdrowia, w imieniu dyrektora Oddziału Łódzkiego Artura Olsińskiego - kierownik oddziału w Piotrkowie Tryb.
      Dane statystyczne opublikowane w ostatnich miesiącach jednoznacznie wskazują, że najkrócej w Polsce żyją mężczyźni w Regionie Piotrkowskim - 70 lat i 2 miesiące. Jest to o blisko 8 lat krócej aniżeli w Regionie Podkarpackim. Region Piotrkowski przoduje w niechlubnych statystykach zgonów z powodu chorób układu krążenia i chorób nowotworowych.
     W kontekście aktualizacji "Strategii rozwiązywania problemów zdrowotnych mieszkańców Powiatu Piotrkowskiego" konieczne stało się określenie priorytetów. Nowa edycja tzw. mapy potrzeb zdrowotnych dla województwa łódzkiego pozwala określić główne trendy epidemiologiczne, a w konsekwencji zmiany w zapotrzebowaniu na usługi zdrowotne, zarówno te, które wymagają hospitalizacji, jak i te realizowane w poradniach.
     W trakcie spotkania dyskutowano nad różnymi scenariuszami działań w zakresie organizacji publicznej opieki zdrowotnej. Ustalono, że konieczne są pogłębione analizy, które pozwolą wybrać najlepsze - punktu widzenia opieki zdrowotnej - rozwiązania. (...)


Zwycięstwo w XXIV Ogólnopolskim Podhalańskim Rajdzie Narciarskim w Białym Dunajcu
Kategoria: Turystyka13 marca 2019 r.
Zwycięstwo w XXIV Ogólnopolskim Podhalańskim Rajdzie Narciarskim w Białym Dunajcu      Reprezentacja Gminy Wola Krzysztoporska i LUKS GRYF Bujny przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Bujnach wygrała XXIV Ogólnopolski Podhalański Rajd Narciarski w Białym Dunajcu. Drużyna wystartowała w następującym składzie: bieg narciarski Patryk Jankowski I miejsce, Jakub Sadura V miejsce; śniegowy tor przeszkód Mateusz Stempień IV miejsce, Igor Krawczyk V miejsce; konkurs wiedzy o Podhalu i okolicy III miejsce Marta Piasta, IV miejsce Milena Tasarz; projekt zagrody turystycznej I miejsce, II miejsce przygotowały Milena Tasarz, Monika Tasarz i Milena Milczarek. Zdobyte indywidualnie lokaty zaowocowały I miejscem w klasyfikacji OPEN i Szkół Ponadgimnazjalnych, I miejscem jako gmina, powiat i województwo. Oprócz zmagań sportowych młodzież wzięła udział w wycieczce do Wadowic, gdzie zwiedziła Muzeum Jana Pawła II, nauce jazdy na nartach pod Nosalem i na Polanie Szymoszkowej. Uczestnicy obejrzeli również Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich w Zakopanem. Po trudach rywalizacji sportowej młodzież odpoczywała, relaksując się w Aqua Parku. (...)


W RODZINIE SIŁA
Kategoria: Projekty ze środków zewnętrznych13 marca 2019 r.

W RODZINIE SIŁA

      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim realizuje projekt pn. "W rodzinie siła", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi priorytetowej IX "Włączenie społeczne", Działanie IX.2 "Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałanie IX.2.1 "Usługi społeczne i zdrowotne" RPO WŁ na lata 2014-2020.
Całkowita kwota projektu wynosi 2 006 844,45 zł., w tym 1 705 844,45 zł. dofinansowania.
Głównym celem projektu jest zwiększenie i poprawa dostępności do usług społecznych, w tym rodzinnej pieczy zastępczej dla dzieci i ich opiekunów zamieszkujących teren Powiatu Piotrkowskiego. Efektem działań w projekcie będzie integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka (zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) oraz zmniejszenie nierówności społeczno-edukacyjnych tej grupy mieszkańców. W ramach projektu zaplanowane zostały zadania związane z nabywaniem umiejętności społecznych poprzez utworzenie grup socjoterapeutycznych dla dzieci i ich rodzin oraz organizację wyjazdów terapeutycznych. Zamierzeniem projektu jest również wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci, dzięki wsparciu korepetytorów i trenerów usprawniających ich pamięć i naukę. Dla rodziców/opiekunów prawnych przewidziano utworzenie grup wsparcia oraz spotkań integracyjnych podczas Dnia Rodzicielstwa oraz Bożego Narodzenia. Realizacja projektu zakończy się w lutym 2022 roku. Projekt prowadzony będzie w poszanowaniu równych praw i szans, w tym także w oparciu o zasady równości płci oraz dostępności dla osób niepełnosprawnych. (...)


Zimowe szaleństwo uczniów z Czarnocina
Kategoria: Edukacja12 marca 2019 r.
Zimowe szaleństwo uczniów z Czarnocina      Szkoła nie tylko uczy, ale dla swoich uczniów organizuje niezwykle atrakcyjne wyjazdy krajoznawczo-turystyczno-sportowe. Rokrocznie młodzież Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czarnocinie bierze udział w zlocie pod hasłem "Poznajemy Polskie Góry" w Białce Tatrzańskiej. W czasie pięciodniowej wycieczki przygotowano naukę oraz doskonalenie jazdy na nartach, snowboardzie na wyciągach Zebra i Kotelnica Białczańska, na których panowały doskonałe warunki narciarskie i łyżwach, poznanie kultury i tradycji góralskich, walorów turystyczno - krajoznawczych Białki Tatrzańskiej, Zakopanego oraz Tatrzańskiego Parku Narodowego, a także wyprawę na Gubałówkę i Kasprowy Wierch. Intensywny program zlotu miał swój przyjemny finał w basenach termalnych - Termy Bania. - Aura sprzyjała opalaniu się i zwiedzaniu okolicy, a także spacerom i podziwianiu przepięknych widoków - podsumowali zlot uczestnicy zimowego wyjazdu. (...)


Mistrzowie szachownicy walczyli o Złote Wieże
Kategoria: Informacje11 marca 2019 r.
Mistrzowie szachownicy walczyli o Złote Wieże      Blisko 50 osób, reprezentujących 12 drużyn, wzięło udział w Powiatowym Turnieju Szachowym o "Złotą Wieżę", który zorganizowano w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Szydłowie. Zmagania szachistów otworzyli Sylwester Ossowski - Radny Rady Powiatu Piotrkowskiego, Dariusz Kalisiak - Przewodniczący Rady Gminy Grabica oraz Jarosław Baran - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szydłowie. Po zaciętej rywalizacji najlepszą drużyną powiatu piotrkowskiego w szachach okazała się reprezentacja GOKiS w Moszczenicy, wyprzedzając drużynę TPS Piotrków Trybunalski oraz GUKS Gorzkowice I. Indywidualnie triumfowali: Krzysztof Mroczkowski, Przemysław Jaroniek, Kamil Wysmyk i Justyna Pluch. Nagrody, puchary i statuetki dla najlepszych zawodników i drużyn wręczyli: Krzysztof Kuliński - Wójt Gminy Grabica oraz Wiesława Olejnik - Dyrektor ZSP CKU w Szydłowie. Sędzią głównym zawodów był Piotr Kaukel.
(...)


             


Projekt i wykonanie: Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści bez zezwolenia - zabronione.