Wersja do druku Biuletyn Informacji Publicznej EN

Działania samorządu powiatowego w 2016 roku
Co jeść, aby Twoje serce było zdrowe

Szukamy powiatowych talentów
Kategoria: Informacje23 marca 2017 r.
Szukamy powiatowych talentów      Wokaliści, tancerze i instrumentaliści - najlepsi wśród dzieci i młodzieży - zawalczą o nagrody Starosty Powiatu Piotrkowskiego Stanisława Cubały - w czasie Powiatowego Przeglądu Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów. Zgłoszenia udziału w konkursie przyjmuje Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb. do 14 kwietnia. Przegląd odbędzie się w Miejskim Ośrodku Kultury w Wolborzu już 22 kwietnia 2017 roku. Celem przeglądu jest:
- konfrontacja dorobku artystycznego zespołów,
- promocja amatorskiego ruchu artystycznego poszczególnych środowisk,
- wymiana pomysłów i doświadczeń instruktorów w pracy z dziećmi i młodzieżą,
- integracja środowiska i kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.
Regulamin imprezy do pobrania poniżej.

Pobierz plik PDF Regulamin przeglądu (...)


Przychodnia na miarę naszych czasów
Kategoria: Informacje20 marca 2017 r.
Przychodnia na miarę naszych czasów      Remont gabinetów lekarskich, korytarzy, pomieszczeń sanitarnych tak, aby poprawić warunki dla pacjentów na bardziej komfortowe, a jednocześnie dostosować Ośrodek Zdrowia w Gorzkowicach do wymogów, jakie powinna spełniać placówka lecznicza. Tak przedstawiają się najbliższe plany inwestycyjne gospodarzy gminy Gorzkowice.
      Temat publicznej przychodni lekarskiej w Gorzkowicach już od jakiegoś czasu wywołuje, wśród mieszkańców gminy, gorące dyskusje. Nie zawsze pacjenci zadowoleni byli z jakości świadczonych usług, czy też z czasu oczekiwania na wizytę u lekarza. By wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom, władze gminy Gorzkowice we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Piotrkowie, przygotowują modernizację ośrodka zdrowia. Prace mają objąć gruntowny remont istniejących gabinetów podstawowej opieki zdrowotnej, ale także zaadaptowanie pozostałych pomieszczeń na pokoje lekarskie. Przychodnia nie tylko zyska dodatkową powierzchnię, ale przede wszystkim rozszerzony zostanie zakres świadczonych usług. Zarówno samorządowi powiatu, jak i włodarzom gminy, zależy na tym, by poradnia K, która przyjmuje pacjentki tylko w wyznaczone dni tygodnia, czynna była od poniedziałku do piątku, w pełnym wymiarze godzinowym. Planowana modernizacja gabinetu ginekologicznego oraz wyposażenie go w nowoczesny sprzęt ma zapewnić kobietom kompleksową opiekę w odpowiednich warunkach. Pacjentki będą mogły korzystać z szerokiego zakresu konsultacji i badań ginekologiczno-położniczych. (...)


Rusza kwalifikacja wojskowa w powiecie
Kategoria: Informacje17 marca 2017 r.
Rusza kwalifikacja wojskowa w powiecie      Blisko 600 mężczyzn z terenu powiatu piotrkowskiego powinno stawić się do kwalifikacji wojskowej. Zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Łódzkiego rozpocznie się ona 27 marca i potrwa do 26 kwietnia 2017 r. Obowiązkowi podlegają mężczyźni urodzeni w roku 1998 oraz mężczyźni urodzeni w latach: 1993-1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Do kwalifikacji wojskowej wzywa się również kobiety urodzone w latach 1993-1998 r., posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017, kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych.
      Osoba zgłaszająca się do kwalifikacji wojskowej, po raz pierwszy, powinna mieć z sobą:
- dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
- aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
- posiadaną dokumentację medyczną oraz wyniki badań specjalistycznych,
- dokumenty, stwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki. (...)


Ważne dla ubiegających się o dofinansowanie z PFRON
Kategoria: Informacje15 marca 2017 r.
Ważne dla ubiegających się o dofinansowanie z PFRON      Rada Powiatu Piotrkowskiego, po zasięgnięciu opinii Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, na ostatniej sesji, dokonała podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku, według następujących kryteriów:
  1. W związku ze znacznym niedoborem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku w stosunku do istniejących potrzeb w zakresie dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych oraz pobytu ich opiekunów wysokość dofinansowania obniża się o 20%.
(...)


Urząd Pracy doceniony za efektywność
Kategoria: Informacje14 marca 2017 r.
Urząd Pracy doceniony za efektywność       Niecałe 5500 osób pozostaje w rejestrach Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie (PUP). Bezrobocie zarówno w mieście, jak i w powiecie piotrkowskim, rozkłada się niemalże po połowie (2735 osób - mieszkańcy powiatu, 2763 - piotrkowianie). Liczba ta mogłaby być o wiele mniejsza, gdyby pozostający bez pracy, chcieli uaktywnić się zawodowo. Pracy na terenie działania urzędu, jak się okazuje, nie brakuje. Dowodem na to jest 5430 wydanych, zarówno przez PUP (4000), jaki i wojewodę (1430), pozwoleń na pracę dla cudzoziemców. Informacje na temat działań piotrkowskiego PUP oraz sytuacji na rynku pracy w 2016 roku, jednogłośnie przyjęli członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy, której przewodniczy wicestarosta powiatu Piotr Wojtysiak. - Muszę przyznać, że Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie osiąga najwyższe wskaźniki efektywności, służącej aktywizacji osób bezrobotnych - ocenia wicestarosta Wojtysiak. - Dowodem na to jest wyróżnienie powiatowej placówki przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Doceniam zaangażowanie dyrekcji i pracowników urzędu, gratulując tak dobrych wyników i życząc dalszych sukcesów. Tylko w 2016 roku wsparciem ze środków pozostających w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy objęto blisko 3300 bezrobotnych, na łączną kwotę 19,6 mln złotych (pozyskanych z funduszy unijnych i programów krajowych). (...)


Rada zgodna na doposażenie szpitala
Kategoria: Informacje13 marca 2017 r.
Rada zgodna na doposażenie szpitala      Samorząd powiatu piotrkowskiego nie ustaje w finansowym wsparciu kolejnych zakupów sprzętu medycznego, który służyć będzie diagnostyce pacjentów Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie. Na ostatniej sesji, Rada Powiatu Piotrkowskiego, przyjmując zmiany w budżecie powiatu, wyraziła zgodę na przeznaczenie 250 tysięcy złotych, by wyposażyć szpitalną pracownię USG w nowoczesne urządzenie. - Ultrasonograf będzie wykorzystywany zgodnie z potrzebami wszystkich naszych pacjentów, jednakże posiada bardzo ważną funkcję, dzięki której będziemy mogli przeprowadzać badania noworodków i małych pacjentów, uruchamianego w strukturach PZOZ, oddziału pediatrycznego - podkreśla dyrektor szpitala Eliza Bartkowska.
      W dalszej części obrad radni przyjęli dwa strategiczne programy: 1. Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2017-2020 oraz 2. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Piotrkowskiego na lata 2017-2020, z perspektywą na lata 2021-2024. (...)


             


Projekt i wykonanie: Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści bez zezwolenia - zabronione.