Wersja do druku Biuletyn Informacji Publicznej EN


Uczcili rocznicę wyzwolenia Piotrkowa
Kategoria: Informacje18 stycznia 2018 r.
Uczcili rocznicę wyzwolenia Piotrkowa      Z okazji obchodów 73 rocznicy wyzwolenia Piotrkowa Trybunalskiego przedstawiciele władz powiatu piotrkowskiego, miasta oraz członkowie organizacji, stowarzyszeń, oddali hołd poległym w walce o wyzwolenie miasta spod okupacji hitlerowskiej. Pod Pomnikiem Bohaterów Walk za Polskę i Lud 1939-1945 przy placu Niepodległości wieńce złożyli sekretarz powiatu Ireneusz Czerwiński oraz środowiska kombatanckie. 17 i 18 stycznia 1945 roku wiele miejscowości naszego regionu zostało wyzwolonych. Do Opoczna, Piotrkowa, Tomaszowa czy Łodzi wkroczyły wówczas wojska sowieckie. Hitlerowcy zostali wyparci z miasta 18 stycznia 1945 roku. Tego dnia nacierające od strony Sulejowa i Rozprzy wojska radzieckie zajęły miasto. W walce o Piotrków zginęło około 1.200 żołnierzy Armii Czerwonej.
W pierwszą rocznicę wyzwolenia Piotrkowa Trybunalskiego - 18 stycznia 1946 roku - ówczesna Miejska Rada Narodowa dla uczczenia pamięci poległych w walce z okupantem niemieckim zmieniła nazwę osiedla "Nowy Świat" na osiedle "Wyzwolenia". (...)


Związek Powiatów zaniepokojony sytuacją szpitali
Kategoria: Informacje17 stycznia 2018 r.
Związek Powiatów zaniepokojony sytuacją szpitali      Problemy szpitali, które zawieszają działalność oddziałów, gdyż lekarze nie chcą pracować ponad siły, było głównym tematem, zwołanego w Legionowie, posiedzenia Zarządu Związku Powiatów Polskich. W spotkaniu uczestniczył starosta powiatu piotrkowskiego Stanisław Cubała. Szczegółową analizę skutków wypowiadania przez specjalistów klauzuli opt-out przygotował dział monitoringu legislacyjnego i analiz biura ZPP, kierowany przez radcę prawnego Bernadetę Skóbel. Zjawisko nie dotyczy wszystkich, ale niestety dużej liczby polskich szpitali. Dlatego też w czasie dyskusji wypracowano wnioski Zarządu ZPP, które zostaną przesłane do Ministra Zdrowia. Dotyczą one m.in:
  • Konieczności przeprowadzenia analizy obecnego systemu kształcenia lekarzy w Polsce, w kierunku ułatwienia dochodzenia do uzyskania specjalizacji.
  • Umożliwienia, w większym zakresie, zatrudniania lekarzy-rezydentów w szpitalach powiatowych.
(...)


Jednym głosem w sprawie ASF
Kategoria: Informacje17 stycznia 2018 r.
Jednym głosem w sprawie ASF      Blisko 80 przypadków ujawnienia wirusa ASF u dzików i potwierdzone ognisko u świń - tylko w styczniu tego roku - wywołuje coraz większe niepokoje wśród hodowców trzody chlewnej i samorządowców powiatu piotrkowskiego. Stąd konieczne było zwołanie kolejnego posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, któremu przewodniczył wicestarosta powiatu Piotr Wojtysiak. Z zaproszenia skorzystali przede wszystkim ci najbardziej zainteresowani, czyli przedstawiciele związków rolniczych, burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu piotrkowskiego oraz reprezentujący władze centralne - poseł Robert Telus i dyrektor Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Krzysztof Janecki. Zdaniem rolników i samorządowców, postulaty o natychmiastowe działania, które mają zapobiegać rozprzestrzenianiu się choroby, kierowane do Rządu, indywidualnie przez związki rolnicze, jak i wspólnie z gremiami samorządowymi, w ich odczuciu realizowane są, w obliczu coraz bardziej realnego zagrożenia, dosyć wolno. Obecny na spotkaniu łowczy Cezary Szadkowski z Polskiego Związku Łowieckiego, podsumował prowadzony na terenie powiatu sanitarny odstrzał dzików (60 sztuk), wprowadzony przez wojewodę łódzkiego. Z podanych przez łowczego danych wynika, że populacja dzika, została zredukowana do 0,42 sztuk, w przeliczeniu na 100 ha. (...)


Piotrkowska uczelnia dopasowuje się do wymogów rynkowych
Kategoria: Informacje12 stycznia 2018 r.
Piotrkowska uczelnia dopasowuje się do wymogów rynkowych      Pomocni w tym mają być przedstawiciele władz samorządowych oraz instytucji, które z uwagi na realizowane zadania, wpisują się w działania dydaktyczne Katedry Bezpieczeństwa Narodowego Wydziału Nauk Społecznych piotrkowskiej filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. To właśnie tam zorganizowano spotkanie, w czasie którego akcentowano konieczność głębokiej korekty, w zakresie formuły odbywania praktyk zawodowych przez studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, nieodzowność kształtowania kompetencji miękkich (ang. soft skills), w większym, niż dotychczas wymiarze godzinowym oraz potrzebę wprowadzenia nowych treści i przedmiotów do obowiązującego programu i planu studiów, które w lepszym, niż dotychczas zakresie, będą przygotowywały studentów do aktywności na współczesnym rynku pracy. Uczestniczący w spotkaniu dr hab. inż. Jan Zych, prof. UJK, przedstawił rzetelną analizę aktualnych problemów organizacyjnych, technicznych i mentalnych, zakłócających proces kształcenia. Jak zauważył, nieuwzględnienie realiów otoczenia zewnętrznego w wymiarze regionalnym, jak również w kontekście nadchodzących zasadniczych zmian w polskim szkolnictwie wyższym, będzie skutkować kurczeniem się zdolności Filii do uczestnictwa w synergicznej interakcji z interesariuszami. Głos w dyskusji zabrał również wicestarosta powiatu piotrkowskiego dr Piotr Wojtysiak, który przedstawił obraz rynku pracy w powiecie, w tym elementy mające kluczowe znaczenie dla jego obecnego kształtu: problem migracji, wskaźniki przyrostu naturalnego, nisze branżowe, deficyt fachowców, wpływ uczelni prywatnych i innych podmiotów komercyjnych na rynek pracy. Wicestarosta wskazał na mało skuteczną formułę współpracy administracji, z tak ważnym w regionie ośrodkiem naukowym, jakim jest UJK, w szczególności z Katedrą Bezpieczeństwa Narodowego. - Dzisiejsza dynamika współpracy z trudem nadąża za warstwą deklaratywną, podczas gdy dynamika rynku pracy ewidentnie jest progresywna - zaznaczył. (...)


Ćwiczyć będą dla zdrowia w Akademiach
Kategoria: Informacje11 stycznia 2018 r.
Ćwiczyć będą dla zdrowia w Akademiach      Przez ponad 1500 godzin, od kwietnia do grudnia, dwa, a nawet trzy razy w tygodniu, blisko 400 mieszkańców powiatu piotrkowskiego, wybrało aktywność fizyczną, aby świadomie dbać o swoje zdrowie. Wszyscy uczestnicy, finansowanych przez powiat piotrkowski, 12 Akademii Ruchu, z przekonaniem mówią, że są uzależnieni od zajęć sportowo-rekreacyjnych. Ta opinia była wystarczająca, by samorząd powiatu piotrkowskiego ponownie ogłosił konkurs na kontynuację działań w Akademiach Ruchu. Ich historia, choć nie długa, bo sięga 2016 roku, wiąże się z jedną z form promowania zdrowego stylu życia, którą realizowano w ramach projektu profilaktyki zdrowotnej "Twoje serce, Twoim życiem". Po sukcesie organizacyjnym i profilaktycznym, w 12 najaktywniejszych Akademiach, prowadzenia zajęć podjęli się, wybrani w konkursie, instruktorzy dwóch Stowarzyszeń (Droga do zdrowia i For You). Dotychczasowi i nowi bywalcy Akademii mieli do wyboru marsze z kijkami, czyli nordic walking, aerobik, work out, pilates czy ćwiczenia relaksujące. Z budżetu powiatu zabezpieczono na ten cel prawie 80 tysięcy złotych. W tym roku, kwotę na realizację zadania zwiększono do 100 tysięcy, a dobra wiadomość jest taka, że zajęcia, dla uzależnionych od aktywności uczestników, ruszają już w marcu. (...)


Dodatkowe środki na szkolne gabinety
Kategoria: Informacje11 stycznia 2018 r.
Dodatkowe środki na szkolne gabinety      Cztery powiatowe placówki oświatowe w Wolborzu, Szydłowie, Bujnach i w Sulejowie, otrzymały po 6,5 tysiąca złotych, na zakup niezbędnego sprzętu do szkolnego gabinetu profilaktyki zdrowotnej. Stosowne porozumienie podpisał samorząd powiatu piotrkowskiego z wojewodą łódzkim, który przekazał środki na ten cel do budżetu powiatu. Zarząd Powiatu zobowiązał dyrektorów wspomnianych szkół, aby dokonali potrzebnych zamówień, z myślą o jak najlepszym zabezpieczeniu gabinetów w urządzenia i pomoce, które posłużą do promocji zdrowia wśród młodzieży. (...)


             


Projekt i wykonanie: Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści bez zezwolenia - zabronione.