Wersja do druku Biuletyn Informacji Publicznej EN


Ogłoszenie
Kategoria: Ogłoszenia17 stycznia 2018 r.

OGŁOSZENIE

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego
w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości
o nieuregulowanym stanie prawnym

      Działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124a i art. 124b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016r., poz. 2147 ze zm.) Starosta Powiatu Piotrkowskiego, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, uprzejmie zawiadamia, że zamierza wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Gieski gm. Rozprza, powiat piotrkowski, województwo łódzkie, oznaczonej numerem działki 71.
(...)


Informacja o przetargu
Kategoria: Ogłoszenia17 stycznia 2018 r.

INFORMACJA

o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości,
położonej w Bujnach, obręb Bujny oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 786,
o pow. 16,13 ha, stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego

      Na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim informuje, iż w dniu 10 stycznia 2018 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 7 (sala posiedzeń Zarządu Powiatu), odbył się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Bujnach, obręb Bujny, gmina Wola Krzysztoporska, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 786 o pow. 16,13 ha, stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego, dla której w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim prowadzona jest księga wieczysta KW NR (...)


Ogłoszenie o przetargu
Kategoria: Ogłoszenia3 stycznia 2018 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

      Zarząd Dróg Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu osobowego FIAT PANDA, rok produkcji: 2005. Cena wywoławcza wynosi: 4 500,00 złotych. Formularz ofertowy wraz z załącznikiem można pobrać w siedzibie ZDP (Al. 3 Maja 33, pok. 129) lub ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.zdp.piotrkowtrybunalski.bip.net.pl zakładka: ogłoszenia. Oferty można składać w terminie do 18 stycznia 2018 r. do godz. 1000. Szczegółowe informacje o pojeździe można uzyskać pod numerami telefonu: 44 615-80-60, 44 732 32 23, 605-045-707, 605-439-836.

Pobierz plik PDF Treść ogłoszenia (...)


Informacja o przetargu
Kategoria: Ogłoszenia28 grudnia 2017 r.

ZARZĄD POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

informuje o wyniku drugiego przetargu ustnego ograniczonego
na sprzedaż nieruchomości, położonej w Czarnocinie,
oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1774/2 o pow. 10,07 ha,
stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego

      Na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim informuje, iż uchwałą Nr 510/2017 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 5 października 2017 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym ograniczonym, ustalenia wadium wnoszonego przez uczestników przetargu i ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1774/2 o pow. 10,07 ha położonej w Czarnocinie, gmina Czarnocin stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego, ogłosił na dzień 20 grudnia 2017 r. drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż ww nieruchomości położonej w Czarnocinie, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr PT1P/00053647/9.
(...)


Informacja o przetargu
Kategoria: Ogłoszenia21 grudnia 2017 r.

ZARZĄD POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

informuje o wyniku piątego przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż nieruchomości, położonej w Bujnach,
oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek 743/4, 743/5, 743/6 i 743/7,
stanowiących własność Powiatu Piotrkowskiego


      Na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim informuje, iż uchwałą Nr 523/2017 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 października 2017 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w czwartym przetargu ustnym nieograniczonym, ustalenia wadium wnoszonego przez uczestników przetargu i ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek 743/4, 743/5, 743/6 i 743/7 o łącznej pow. 0,6120 ha, położonej w Bujnach, gmina Wola Krzysztoporska, stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego, ogłosił na dzień 13 grudnia 2017 r. piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww nieruchomości położonych w Bujnach, dla których Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr PT1P/00053182/1.

(...)


Ogłoszenie o wykazie
Kategoria: Ogłoszenia20 grudnia 2017 r.

WYKAZ

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego,
położonej w Czarnocinie, gmina Czarnocin, przeznaczonej do sprzedaży

      Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) informuje, iż został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości niezabudowanych: działka nr 1780/5 o pow. 0,1491 ha, działka 1780/7 o pow. 0,1923 ha i działka 1780/8 o pow. 0,1748 ha, położonych w obrębie Czarnocin, gmina Czarnocin, stanowiących własność Powiatu Piotrkowskiego dla których Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr PT1P/00053647/9, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.
      Przedmiotowa nieruchomość jest szczegółowo opisana w sporządzonym wykazie, wywieszonym na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Sienkiewicza 16a oraz opublikowanym na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim www.powiat-piotrkowski.pl.

Pobierz plik PDF Treść ogłoszenia (...)


             


Projekt i wykonanie: Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści bez zezwolenia - zabronione.