Wersja do druku Biuletyn Informacji Publicznej EN

Powiatowy Sportowo-Rodzinny Dzień Dziecka w Uszczynie

Ogłoszenie o przetargu
Kategoria: Ogłoszenia23 maja 2018 r.

ZARZĄD POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.)


OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY OGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1774/2 o pow. 10,07 ha,
położonych w Czarnocinie stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego

Pobierz plik PDF Treść uchwała i ogłoszenia
Pobierz plik PDF Załącznik 1
Pobierz plik PDF Załącznik 2
Pobierz plik PDF Załącznik 3
Pobierz plik PDF Załącznik 4 (...)


Ogłoszenie o przetargu
Kategoria: Ogłoszenia23 maja 2018 r.

ZARZĄD POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.)


OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego,
położonej w Bujnach, gmina Wola Krzysztoporska

Pobierz plik PDF Treść uchwały i ogłoszenia (...)


Ogłoszenie
Kategoria: Ogłoszenia21 maja 2018 r.

ZAPROSZENIE
DO SKŁADANIA WNIOSKU
O WPIS NA LISTĘ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH - KANDYDATÓW NA BIEGŁYCH
W POSTĘPOWANIACH ADMINISTRACYJNYCH, PROWADZONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

      W związku z zatwierdzeniem, w dniu 18 maja 2018 roku, Cennika Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim za czynności biegłego w postępowaniach administracyjnych prowadzonych w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w zakresie:
  1. ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości wydzielone bądź zajęte pod drogi publiczne,
  2. ustalenia wysokości odszkodowania za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, bądź za udostępnienie nieruchomości,
  3. ustalenia wysokości odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości,
  4. ustalenia wysokości odszkodowania w ramach przyznania nieruchomości zamiennej,
  5. ustalenia należności za nieruchomość wywłaszczoną przeznaczoną do zwrotu,
  6. ustalenia odszkodowania gdy nastąpiło pozbawienie praw do nieruchomości bez ustalenia odszkodowania, a obowiązujące przepisy przewidują jego ustalenie,
  7. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
  8. ustalenia i aktualizacji opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.
informuję, że trwa procedura dokonywania naboru na Listę rzeczoznawców majątkowych - kandydatów na biegłych w ramach wyżej opisanych postępowań.

Pobierz plik PDF Treść zaproszenia
Pobierz plik PDF Druk wniosku
Pobierz plik PDF Wzory umów
Pobierz plik PDF Cennik (...)


Ogłoszenie o przetargu
Kategoria: Ogłoszenia7 maja 2018 r.
Ogłoszenie o przetargu

Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim

      informuje, iż został ogłoszony siódmy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek 743/4, 743/5, 743/6 i 743/7 o łącznej pow. 0,6120 ha, położonej w Bujnach, gmina Wola Krzysztoporska, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim prowadzi księgę wieczystą KW NR PT1P/00053182/1.
     Cena wywoławcza dla nieruchomości wynosi 246 000,00 zł.
      Cena sprzedaży nieruchomości płatna jednorazowo przed dniem spisania umowy sprzedaży.
      Przetarg odbędzie się w dniu 20 czerwca 2018 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 7 (sala posiedzeń Zarządu) o godz. 1000.
(...)


Ogłoszenie
Kategoria: Ogłoszenia27 kwietnia 2018 r.

INFORMACJA

O UNIEWAŻNIENIU DRUGIEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W CZARNOCINIE DZ. 1799/10

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 ze zm.), art. 35 ust. 2 pkt 4 i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.)

Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim

      Unieważnia drugi przetarg ustny nieograniczony z dnia 28 marca 2018 roku na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie Czarnocin, gmina Czarnocin oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1799/10 o pow. 0,2441 ha, stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr PT1P/00051075/4.

Pobierz plik PDF Uchwała i treść informacji (...)


Informacja o przetargu
Kategoria: Ogłoszenia26 kwietnia 2018 r.

INFORMACJA

o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości,
położonej w Bujnach, obręb Bujny,
oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 786 o pow. 16,13 ha,
stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego

      Na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim informuje, iż w dniu 18 kwietnia 2018 roku o godz. 1100 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 7 (sala posiedzeń Zarządu Powiatu), odbył się drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Bujnach, obręb Bujny, gmina Wola Krzysztoporska, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 786 o pow. 16,13 ha, stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego, dla której w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim prowadzona jest księga wieczysta KW NR PT1P/00053182/1. (...)


            


Projekt i wykonanie: Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści bez zezwolenia - zabronione.