Wersja do druku Biuletyn Informacji Publicznej EN


Ogłoszenie o przetargu
Kategoria: Ogłoszenia8 marca 2019 r.

Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim

informuje, iż został ogłoszony trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1799/10 o pow. 0,2441 ha, położonej w Czarnocinie, gmina Czarnocin, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim prowadzi księgę wieczystą KW NR PT1P/00051075/4.
      Cena wywoławcza dla nieruchomości wynosi 105 600,00 zł.
     Cena sprzedaży nieruchomości płatna jednorazowo przed dniem spisania umowy sprzedaży.
      Przetarg odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2019 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 7 (sala posiedzeń Zarządu) o godz. 1000.
      Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium do dnia 17 kwietnia 2019 roku w wysokości 6 000,00 zł. z dopiskiem: "Wadium - Czarnocin, działka 1799/10" na konto Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim - Bank BGŻ BNP Paribas S.A. o/Piotrków Trybunalski, numer 53 2030 0045 1110 0000 0138 0140.
(...)


Ogloszenie o przetargu
Kategoria: Ogłoszenia8 marca 2019 r.

Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim

informuje, iż został ogłoszony trzeci przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1774/2 o pow. 10,07 ha, położonej w obrębie Czarnocin gmina Czarnocin, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim prowadzi księgę wieczystą KW NR PT1P/00053647/9.
      Cena wywoławcza dla nieruchomości wynosi 500 000,00 zł.
      Cena sprzedaży nieruchomości płatna jednorazowo przed dniem spisania umowy sprzedaży.
      Przetarg odbędzie się w dniu 5 czerwca 2019 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 7 (sala posiedzeń Zarządu) o godz. 1000.
      Przetarg ograniczony jest do rolników indywidualnych zgodnie z definicją zawartą w art. 5 i 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1405 ze zm.)
Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie wymaganych oświadczeń i zaświadczeń do dnia 14 maja 2019 roku oraz po dopuszczeniu do uczestnictwa w przetargu, wniesienie do dnia 29 maja 2019 roku wadium w wysokości 25 000,00 zł z dopiskiem: "Wadium - Czarnocin działka 1774/2" na konto Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim - Bank BGŻ BNP Paribas S.A. o/Piotrków Trybunalski, numer 53 2030 0045 1110 0000 0138 0140.
(...)


Ogłoszenie
Kategoria: Ogłoszenia27 lutego 2019 r.

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego
w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

      Działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124a i art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r., poz. 2204 ze zm.) Starosta Powiatu Piotrkowskiego, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, uprzejmie zawiadamia, że zamierza wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Wola Krzysztoporska gm. Wola Krzysztoporska, powiat piotrkowski, województwo łódzkie, oznaczonej numerem działki 504.
Część przedmiotowej nieruchomości niezbędna jest do wykonania czynności, związanych z budową oświetlenia ulicznego na działkach położonych w obrębie Wola Krzysztoporska gminie Wola Krzysztoporska, powiat piotrkowski.
(...)


Informacja o przetargach
Kategoria: Ogłoszenia7 lutego 2019 r.

ZARZĄD POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

informuje o wyniku pierwszych przetargów ustnych ograniczonych
na sprzedaż nieruchomości położonych w Czarnocinie,
oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek 1790/11, 1792/1, 1795/1,
działki 1780/15 i działek 1782 i 1805,
stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego

      Na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 , poz. 1490), Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim informuje, iż uchwałą Nr 740/2018 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu ustnym ograniczonym, ustalenia wadium wnoszonego przez uczestników przetargu i ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek: 1790/11, 1792/1, 1795/1 działki 1780/15 i działek 1782 i 1805 położonych w Czarnocinie stanowiących własność Powiatu Piotrkowskiego, ogłosił na dzień 30 stycznia 2019 r. pierwsze przetargi ustne ograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Czarnocinie, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek 1790/11, 1792/1, 1795/1, działki 1780/15 i działek 1782 i 1805 o łącznej powierzchni 36,40 ha, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr PT1P/00053647/9.
(...)


Ogłoszenie o przetargu
Kategoria: Ogłoszenia5 lutego 2019 r.

ZARZĄD POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.)


OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego,
położonej w miejscowości Gąski, gmina Wola Krzysztoporska

Pobierz plik PDF Treść uchwały i ogłoszenia (...)


Informacja o przetargu
Kategoria: Ogłoszenia24 stycznia 2019 r.

ZARZĄD POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

informuje o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż nieruchomości, położonej w Czarnocinie,
oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1799/10,
stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego

      Na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim informuje, iż uchwałą Nr 749/2018 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym, ustalenia wadium wnoszonego przez uczestników przetargu i ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1799/10 o pow. 0,2441 ha, położonej w Czarnocinie, gmina Czarnocin stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego, ogłosił na dzień 16 stycznia 2019 r. drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości położonej w Czarnocinie, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr PT1P/00051075/4.

(...)


             


Projekt i wykonanie: Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści bez zezwolenia - zabronione.