Wersja do druku Biuletyn Informacji Publicznej EN

Działania samorządu powiatowego w 2016 roku
Co jeść, aby Twoje serce było zdrowe

CENTRUM INNOWACJI BIZNESOWEJ W BEŁCHATOWIE
Kategoria: Projekty unijne16 marca 2017 r.

CENTRUM INNOWACJI BIZNESOWEJ W BEŁCHATOWIE

      CIB w Bełchatowie działa w ramach projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego i swym obszarem obejmuje m.in. powiat piotrkowski i bełchatowski. CIB to system wsparcia biznesu poprzez aktywne działania Doradców Biznesowych. Doradcy Biznesowi wspierają, w zakresie zmian i rozwoju, firmy m.in. poprzez:
  • źródła finansowania działań rozwojowych dla przedsiębiorców
  • ofertę uczelni i instytutów naukowych w regionie
  • informacje o klastrach i ofercie instytucji otoczenia biznesu
  • informacje o szkoleniach, warsztatach dla przedsiębiorców, zajęciach, podwyższających ich kompetencje
  • informacje o targach, kongresach, misjach, wydarzeniach krajowych i zagranicznych
  • inne potrzebne rozwojowi przedsiębiorczości
(...)


Budynek szpitala będzie ocieplony
Kategoria: Projekty unijne2 marca 2017 r.

Budynek szpitala będzie ocieplony

     Powiat Piotrkowski podpisał z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi umowę o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 808/OA/PD/2016 w formie pożyczki i dotacji na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim", w ramach Programu Priorytetowego pn. "Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach komunalnych należących do jednostek samorządu terytorialnego w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery - II edycja".
Wartość ogólna zadania - 699 021,00 zł.
Wartość uzyskanego dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi wynosi:
pożyczka w kwocie 324 929,00 zł.
dotacja w kwocie 324 929,00 zł.

Termin realizacji zadania 1.03.2017 r. - 31.12.2017 r. (...)


Kiedy nabory w LGD "BUD-UJ RAZEM"?
Kategoria: Projekty unijne23 lutego 2017 r.
Kiedy nabory w LGD "BUD-UJ RAZEM"?      W ostatnim okresie to najczęściej zadawanie pytanie przez potencjalnych beneficjentów Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "BUD-UJ RAZEM". Pierwotnie rozpoczęcie naborów planowane było jeszcze w minionym roku, jednak konieczność dostosowania dokumentów proceduralnych LGD, do zmienionych rozporządzeń i wytycznych, spowodowała przesunięcie ich na pierwszą połowę 2017 r. Obecnie procedury wyboru i oceny operacji, w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia, są w trakcie weryfikacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Po uzyskaniu akceptacji Samorządu Województwa zostaną ogłoszone nabory. (...)


Modernizujemy kotłownie w szkole w Bujnach
Kategoria: Projekty unijne14 lutego 2017 r.

Modernizujemy kotłownie w szkole w Bujnach

      Powiat Piotrkowski podpisał z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi umowę o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 755/OA/D/2016 w formie dotacji na zadanie pn. "Kotłownie opalane pelletem w budynkach szkoły, internatu i mechanizacji Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Bujnach".
Wartość ogólna zadania - 695 262,00 zł,
Wartość uzyskanego dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi wynosi 400 000,00 zł.
wkład własny Powiatu to: 295 262,00 zł.
Termin realizacji zadania: 1.02.2017 r. - 31.12.2017 r. (...)


Na co i jak pozyskać środki za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD "BUD-UJ RAZEM"
Kategoria: Projekty unijne31 stycznia 2017 r.
Na co i jak pozyskać środki za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD "BUD-UJ RAZEM"      Wkroczyliśmy w nową perspektywę finansową Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Tym razem na wsparcie rozwoju naszego obszaru przeznaczone jest ponad 14 milionów złotych a Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "BUD-UJ RAZEM" ma przed sobą zadanie, jakim jest ogłoszenie i przeprowadzenie naborów wniosków o przyznanie pomocy na nowych zasadach.
Zgodnie z założeniami Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia na lata 2014-2020 środki można pozyskać m.in. na operacje typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej" oraz operacje typu "Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego", czyli potocznie tzw. "Odnowę i rozwój wsi". Działanie to wspiera rozwój infrastruktury wiejskiej oraz odnowę wsi, przyczyniając się tym samym do poprawy warunków życia. Zakres realizacji to przede wszystkim wzmocnienie kapitału społecznego, zachowanie dziedzictwa lokalnego, budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej oraz promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. Minimalna całkowita wartość operacji nie może wynosić mniej niż 50 tys. zł a intensywność pomocy jaką można uzyskać to nawet 100% (wyjątek stanowią jednostki sektora finansów publicznych). Pomoc udzielana jest w formie refundacji. (...)


Przedsiębiorczość Twoją szansą
Kategoria: Projekty unijne21 października 2016 r.

Przedsiębiorczość Twoją szansą

     40 dotacji inwestycyjnych oraz pomostowych na otwarcie działalności gospodarczej wraz ze wsparciem szkoleniowo doradczym mogą otrzymać mieszkańcy województwa łódzkiego, którzy wezmą udział w projekcie, związanym z przedsiębiorczością. Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród grupy docelowej 50 osób po 29 rokiem życia bez zatrudnienia, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy z województwa łódzkiego, w tym w szczególności mieszkańców powiatów o niskim poziomie przedsiębiorczości. Okres realizacji projektu: 1 września 2016 roku - 30 kwietnia 2018 roku. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.fundacja-akme.pl (...)


           


Projekt i wykonanie: Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści bez zezwolenia - zabronione.