Wersja do druku Biuletyn Informacji Publicznej EN

"Marsz dla Serca" w Gorzkowicach - 29 września

Zapraszamy na Targi Rolnicze
Kategoria: Projekty ze środków zewnętrznych1 sierpnia 2018 r.

Zapraszamy na Targi Rolnicze

      Powiat Piotrkowski wraz z Partnerem Lokalną Grupą Działania "BUD-UJ RAZEM" serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w dwudniowym wyjeździe studyjnym na targi rolnicze AGRO SHOW w Bednarach w terminie 21-22.09.2018 r. w ramach operacji "Udział w targach rolniczych szansą na wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na obszarach wiejskich". Program wizyty przewiduje indywidualne zwiedzanie stoisk wystawienniczych, zgodnie z własnym zainteresowaniem, w tym uczestnictwo w towarzyszących wystawie konferencjach, pokazach i innych formach prezentacji wystawców i producentów. Zaproszenie skierowane jest do mieszkańców powiatu piotrkowskiego zajmujących się produkcją rolną i chcących wprowadzać innowacyjne rozwiązania oraz unowocześniać linie produkcyjne zwiększając tym samym wydajność produkcji oraz osób zamierzających inwestować w rolnictwo. Szczególnie zapraszamy osoby do 35 roku życia. Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są w terminie od 1 do 22 sierpnia do godz. 1500 osobiście w: Biurze Projektu - Biuro Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb., ul. J .Dąbrowskiego 7, pokój 105, drogą pocztową (liczy się data dostarczenia przesyłki) lub zeskanowane dokumenty można przesłać drogą mailową na adres: e.sudra@powiat-piotrkowski.pl. Informacji o wyjeździe udzielamy pod numerem tel. 44 732 88 95.

Pobierz plik PDF Zgoda na przetwarzanie danych
Pobierz plik PDF Formularz zgłoszeniowy
Pobierz plik PDF Regulamin rekrutacji (...)


Ogłoszenie o naborze
Kategoria: Projekty ze środków zewnętrznych20 lipca 2018 r.

Ogłoszenie
Starosta Powiatu Piotrkowskiego ogłasza nabór
na członka Rady Seniorów Powiatu Piotrkowskiego I kadencji

     Zapraszamy wszystkie chętne osoby zamieszkujące na obszarze powiatu piotrkowskiego powyżej 60. roku życia do zgłaszania swoich kandydatur na I kadencję Rady Seniorów Powiatu Piotrkowskiego.
     Zgłoszenia można dokonać poprzez:
1) osobiste zgłoszenie swojej osoby, posiadając poparcie pisemne co najmniej 5 osób powyżej 60 roku życia zamieszkujących powiat piotrkowski;
2) zgłoszenie poprzez przedstawicieli organizacji działających na rzecz środowiska seniorów lub zrzeszających seniorów z terenu powiatu piotrkowskiego.

     Zgłoszenia z kandydaturą należy dostarczyć w zamkniętych kopertach w terminie od 23 lipca 2018 r. do 6 sierpnia 2018 r. do Biura Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Dąbrowskiego 7, z dopiskiem - "Kandydatura na członka Rady Seniorów w Piotrkowie Trybunalskim".
     Zgłoszenia można przesłać również pocztą, przy czym za datę doręczenia przyjmuje się datę otrzymania korespondencji przez Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. Zgłoszenia dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Karty zgłoszeniowe kandydatów można pobrać na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim: www.powiat-piotrkowski.pl lub odebrać w Biura Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Dąbrowskiego 7.
Szczegółowe informacje dotyczące zgłaszania kandydatów znajdują się w § 8 statutu Rady Seniorów Powiatu Piotrkowskiego znajdującego się na stronie: www.powiat-piotrkowski.bip.net.pl

Pobierz plik PDF Formularz zgłoszeniowy (...)


PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT PIOTRKOWSKI
Kategoria: Projekty ze środków zewnętrznych4 czerwca 2018 r.

PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT PIOTRKOWSKI

PRACE PIELĘGNACYJNE POMNIKA PRZYRODY - ALEI LIPOWEJ W PONIATOWIE

RENOWACJA ZABYTKOWEGO PARKU W BUJNACH

TERMOMODERNIZACJA POWIATOWEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

MODERNIZACJA KOTŁOWNI W BUJNACH


E-USŁUGI GEODEZYJNE DLA POWIATU PIOTRKOWSKIEGO

STAWIAM NA KWALIFIKACJE II

(...)


Florystyka - szansa na rozwój i pracę
Kategoria: Projekty ze środków zewnętrznych24 maja 2018 r.

Florystyka - szansa na rozwój i pracę

      "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
      Operacja pn. "Florystyka - szansa na rozwój i pracę" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
      Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

      Powiat Piotrkowski - Partner KSOW - informuje iż będzie realizował operację pn. "Florystyka - szansa na rozwój i pracę", mającą na celu zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, w szczególności mieszkańców Powiatu Piotrkowskiego.
(...)


Targi rolnicze AGRO SHOW BEDNARY
Kategoria: Projekty ze środków zewnętrznych24 maja 2018 r.

Targi rolnicze AGRO SHOW BEDNARY

      "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
      Operacja pn. "Udział w targach rolniczych szansą na wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na obszarach wiejskich" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


(...)


        


Projekt i wykonanie: Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści bez zezwolenia - zabronione.