Wersja do druku Biuletyn Informacji Publicznej EN

UWAGA! UTRUDNIENIA W RUCHU NA A1
Bezpłatna mammografia - 29 maja 2019 r. - Rozprza

Ogłoszenie o naborze
Kategoria: Organizacje pozarządowe17 kwietnia 2019 r.

OGŁOSZENIE

Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej,
opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert
na realizację zadań publicznych Powiatu Piotrkowskiego,
w zakresie ochrony i promocji zdrowia w roku 2019

Pobierz plik PDF Treść ogłoszenia o naborze
Pobierz plik DOC Formularz zgłoszeniowy


Ogłoszenie o konkursie
Kategoria: Organizacje pozarządowe16 kwietnia 2019 r.

Zarząd Powiatu
w Piotrkowie Trybunalskim

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2) i 22) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2019 poz. 511 ) oraz art. 4 ust. 1 pkt 6, art. 11 ust. 1 pkt 1, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz §1 Uchwały Nr XLVI/377/18 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 września 2018 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok

ogłasza

otwarty konkurs ofert
na realizację zadań publicznych Powiatu Piotrkowskiego
w zakresie ochrony i promocji zdrowia w roku 2019

Pobierz plik PDF Uchwała i ogłoszenie o konkursie
Pobierz plik DOC Wzór oferty (...)


Ogłoszenie o naborze
Kategoria: Organizacje pozarządowe22 marca 2019 r.

OGŁOSZENIE

Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej, opiniującej oferty,
złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piotrkowskiego,
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2019

      Starosta Powiatu Piotrkowskiego zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowej, opiniującej oferty, złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piotrkowskiego, w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2019.

Pobierz plik PDF Treść ogłoszenia o naborze
Pobierz plik DOC Formularz zgłoszeniowy (...)


Ogłoszenie o konkursie
Kategoria: Organizacje pozarządowe22 marca 2019 r.

Zarząd Powiatu
w Piotrkowie Trybunalskim

      Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 8 i 22 oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2019 poz. 511 ) oraz art. 4 ust. 1 pkt 17, art. 11 ust. 1 pkt 1, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz §1 Uchwały Nr XLVI/377/18 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 września 2018 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok

ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadań publicznych Powiatu Piotrkowskiego
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2019

Pobierz plik PDF Treść ogłoszenia
Pobierz plik DOC Wzór oferty (...)


Rusza nabór wniosków
Kategoria: Organizacje pozarządowe7 marca 2019 r.

Rusza nabór wnioskówSpotkanie informacyjne
Kategoria: Organizacje pozarządowe7 marca 2019 r.

Spotkanie informacyjne             


Projekt i wykonanie: Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści bez zezwolenia - zabronione.