Wersja do druku Biuletyn Informacji Publicznej EN


Ogłoszenie
Kategoria: Organizacje pozarządowe10 października 2018 r.

Ogłoszenie

Roczny Program współpracy Powiatu Piotrkowskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

Pobierz plik PDF Uchwała i treść programu


Ogłoszenie
Kategoria: Organizacje pozarządowe9 października 2018 r.

Ogłoszenie

      Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dniu 05.10.2018r. wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Dąbrowskiego 7, uproszczona oferta realizacji zadania publicznego przez Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Piotrkowie Trybunalskim na realizację zadania publicznego z zakresu: Ratownictwa i ochrony ludności pod nazwą: "Organizacja kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy" - (stanowiąca załącznik nr 1).
      Złożona oferta spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm.).
Realizację zadania zaplanowano w okresie od 19.10.2018 r. do 30.11.2018 r., a wnioskowana kwota to 5 000,00 zł ( słownie: pięć tysięcy złotych).
(...)


Sprawozdanie z konsultacji
Kategoria: Organizacje pozarządowe10 września 2018 r.

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu
Rocznego Programu Współpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2019 rok

Pobierz plik PDF Treść sprawozdania


Ogłoszenie
Kategoria: Organizacje pozarządowe22 sierpnia 2018 r.

Konsultacje projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Piotrkowskiego
z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

     Samorząd Powiatu Piotrkowskiego zaprasza, działające na terenie Powiatu Piotrkowskiego, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) do zgłaszania swoich opinii, uwag i wniosków do projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

Pobierz plik PDF Uchwała, projekt Rocznego Programu i formularz konsultacji (...)


Seniorzy zgłębiają tajniki sztuki ludowej
Kategoria: Organizacje pozarządowe10 sierpnia 2018 r.
Seniorzy zgłębiają tajniki sztuki ludowej      To było już drugie spotkanie z rękodziełem ludowym. Uczestnicy projektu "Sztuka ludowa i piękno powiatu piotrkowskiego", realizowanego przez Stowarzyszenie Senior - Uśmiech z Wolborza poznają tajniki wykonywania m.in. ozdób z papieru. Temu właśnie tematowi były poświęcone ostatnie warsztaty bibułkarstwa, które poprowadziła Ilona Helman, twórca ludowy, a nad przebiegiem całego przedsięwzięcia bacznie czuwa Elżbieta Bąk, Przewodnicząca Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich. Wcześniej w ramach tego samego projektu 40-osobowa grupa wzięła udział w wycieczce turystyczno - krajoznawczej po powiecie piotrkowskim, odwiedzając m.in. siedzibę Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim. Projekt jest finansowany ze środków Powiatu Piotrkowskiego, przyznanych na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym. W roku bieżącym na realizację zadań publicznych, wpisujących się w ten cel Zarząd Powiatu Piotrkowskiego przeznaczył łącznie 150 tysięcy złotych. (...)


Zawody sikawek w Przygłowie
Kategoria: Organizacje pozarządowe6 sierpnia 2018 r.
Zawody sikawek w Przygłowie      11 drużyn stanęło na starcie X Powiatowych Zawodów Sikawek Konnych i Przenośnych, które odbyły się w Przygłowie. Reprezentacje poszczególnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych rywalizowały w kategoriach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (MDP), drużyn żeńskich oraz drużyn męskich. Druhny i druhowie stanęli na wysokości zadania przypominając, licznie zgromadzonej widowni, jakim sprzętem i w jaki sposób gaszono dawniej pożary. Patronat nad zawodami w Przygłowie objął Stanisław Cubała Starosta Powiatu Piotrkowskiego, który ufundował również dla uczestników zawodów medale i nagrody, wręczane m.in. przez Wicestarostę Powiatu Piotrkowskiego Piotra Wojtysiaka. (...)


             


Projekt i wykonanie: Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści bez zezwolenia - zabronione.