Wersja do druku Biuletyn Informacji Publicznej EN


Ogłoszenie
Kategoria: Organizacje pozarządowe10 sierpnia 2017 r.

Ogłoszenie

      Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 1817 ze zm.) Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dniu 07.08.2017 r. wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Dąbrowskiego 7, uproszczona oferta realizacji zadania publicznego przez Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Piotrkowie Trybunalskim, na realizację zadania publicznego z zakresu: Ratownictwa i ochrony ludności pod nazwą: "Organizacja powiatowych zawodów sportowo - pożarniczych w Szydłowie"

Pobierz plik PDF Treść ogłoszenia
Pobierz plik PDF Oferta
Pobierz plik PDF Formularz uwag (...)


OGŁOSZENIE
Kategoria: Organizacje pozarządowe12 lipca 2017 r.

Ogłoszenie

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 1817 ze zm.)

Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim

informuje, że w dniu 5.07.2017 r. wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Dąbrowskiego 7, uproszczona oferta realizacji zadania publicznego, złożona przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Grabica "Nasza Ziemia Piotrkowska - Grabica", na realizację zadania publicznego z zakresu: Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego pod nazwą: "Człowiek a Dolina Pilicy - spływ kajakowy propagujący prawidłowe postawy ekologiczne".

Pobierz plik PDF Treść ogłoszenia wraz z ofertą
Pobierz plik DOC Wzór formularza (...)


OGŁOSZENIE
Kategoria: Organizacje pozarządowe11 lipca 2017 r.

OGŁOSZENIE

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej,
opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert,
na realizację zadań publicznych Powiatu Piotrkowskiego, w zakresie: kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; ochrony i promocji zdrowia w 2017 r.

Starosta Powiatu Piotrkowskiego zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817) do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piotrkowskiego w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; ochrony i promocji zdrowia w 2017 r.

Pobierz plik PDF Treść ogłoszenia o naborze
Pobierz plik DOC Formularz zgłoszeniowy (...)


Ogłoszenie o konkursie
Kategoria: Organizacje pozarządowe7 lipca 2017 r.

Zarząd Powiatu
w Piotrkowie Trybunalskim

      Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 i pkt 7 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 poz. 814 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 6 oraz pkt 16 i art. 5 ust. 4 pkt 2 i art. 11 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXV/202/16 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok

ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację, w formie wsparcia, zadań publicznych Powiatu Piotrkowskiego
w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
ochrony i promocji zdrowia w 2017 r.

Pobierz plik PDF Uchwała i treść ogłoszenia
Pobierz plik DOC Wzór oferty (...)


Historyczny rajd rowerowy
Kategoria: Organizacje pozarządowe22 czerwca 2017 r.
Historyczny rajd rowerowy      W wyjątkowo słonecznym dniu odbył się rajd rowerowy po gminie Aleksandrów pod nazwą "Lokalna Kultura Na Sportowo". Na trasie 40 kilometrowego rajdu, która biegła od Dąbrowy nad Czarną przez Taraskę, Niewierszyn, Sieczkę, Kawęczyn, Starą, Skotniki, Wolicę, Justynów, Marianów, Rożenek, Borowiec i Kotuszów, uczestnicy mieli możliwość nie tylko poznać "Zagrodę Wyobraźni"Zdzisława Wojciecha Słomki na Tarasce, ale także dowiedzieć się więcej o lokalnej historii, poprzez mini wykłady przygotowane przez młodzież. Na koniec spotkania grupa blisko 50 osób została zaproszona na ognisko integracyjne i konkurs historyczny, związany z historią terenu Gminy Aleksandrów. Zwycięzcą został Patryk Rusek z Kotuszowa, nagrody pocieszania otrzymali: Karolina Zapart, Patryk Łągwa, Sandra Nita, Błażej Żarski, Julia Gwarda i Anna Waszczyk. Organizatorem innowacyjnego projektu jest Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków z Łodzi, które działa aktywnie na terenie gminy Aleksandrów, dzięki Katarzynie Baryle, Julii Gwardzie, Mateuszowi Ogłozie i Annie Waszczyk, w ramach międzynarodowego projektu Erasmus + pt. "Mamy Modę Na Działania". (...)


Celne oko młodych strzelców
Kategoria: Organizacje pozarządowe23 maja 2017 r.
Celne oko młodych strzelców      Na strzelnicy PZŁ w Piotrkowie Trybunalskim został rozegrany Turniej Strzelecki z Kbks WIOSNA - 2017, w ramach Międzyszkolnej Ligi Strzeleckiej Powiatu Piotrkowskiego. To interesujące wydarzenie zorganizowane zostało przez Piotrkowską Organizację Powiatową Ligi Obrony Kraju w Piotrkowie Trybunalskim. W zawodach, stojących na wysokim poziomie, wzięło udział 41 zawodniczek i zawodników. Zwycięscy zostali nagrodzeni medalami i pucharami. Dodatkowo podczas ww. zawodów wręczono również nagrody dla najlepszych w zakończonej niedawno Młodzieżowej Międzyszkolnej Lidze Strzeleckiej z Karabinu Pneumatycznego 2016 - 2017. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie prawidłowo zawodów sportowych był Wiesław Mierzejewski.
(...)


             


Projekt i wykonanie: Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści bez zezwolenia - zabronione.