Wersja do druku Biuletyn Informacji Publicznej EN

RADA SENIORÓW POWIATU PIOTRKOWSKIEGO II KADENCJI

W związku z powołaniem Rady Seniorów Powiatu Piotrkowskiego uchwałą nr 653/2018 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 17 maja 2018 roku, przedstawiamy listę zgłoszonych kandydatów.

Lista osób zgłoszonych na II kadencję Rady Seniorów Powiatu Piotrkowskiego:
1. Elżbieta Bąk
2. Grażyna Stolarska
3. Teresa Anna Chruścik
4. Stanisław Marciniak
5. Jerzy Mizera
6. Henryk Kiełbik
7. Janina Franczak – Kujawska
8. Stanisław Janiec
9. Anna Mizgalska – Dąbrowska
10. Danuta Woźniak
11. Roman Kopeć
12. Dorota Suchecka
13. Maria Wilczyńska
14. Wojciech Błaszczyk
15. Teresa Rydzowska
16. Irena Oleksiewicz
17. Teresa Korytkowska
18. Wanda Piechura
19. Wanda Amarantidou
20. Anna Królikiewicz
21. Jan Sipa
22. Władysław Wawrzyńczak

OGŁOSZENIE

Starosta Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza nabór
na członka Rady Seniorów Powiatu Piotrkowskiego II kadencji

Zapraszamy wszystkie chętne osoby powyżej 60. roku życia,
zamieszkujące obszar powiatu piotrkowskiego,
do zgłaszania swoich kandydatur na członka Rady Seniorów Powiatu Piotrkowskiego II kadencji

Zgłoszenia można dokonać poprzez:
1) osobiste zgłoszenie swojej osoby, przy pisemnym poparciu swojej kandydatury przez co najmniej 5 osób powyżej 60. roku życia zamieszkujących teren powiatu piotrkowskiego;
2) zgłoszenie kandydata w imieniu organizacji pozarządowej działającej na rzecz zbiorowości seniorów lub zrzeszających seniorów z terenu powiatu piotrkowskiego.

Zgłoszenie następuje w postaci wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego oraz Oświadczenia Kandydata i dostarczenia ich w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Kandydatura na członka Rady Seniorów Powiatu Piotrkowskiego" do Wydziału Projektów i Funduszy Zewnętrznych (pokój 105) mieszczącego się w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Dąbrowskiego 7, w terminie od 7 stycznia do 21 stycznia.

Zgłoszenie można przesłać również pocztą, przy czym za datę doręczenia przyjmuje się datę otrzymania korespondencji przez Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim.
Formularz Zgłoszeniowy oraz Oświadczenie Kandydata można pobrać ze strony internetowej powiatu piotrkowskiego (www.powiat-piotrkowski.pl, zakładka: Powiat-Rada Seniorów) lub Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim (www.powiat-piotrkowski.bip.net.pl), a także odebrać osobiście w Wydziale Projektów i Funduszy Zewnętrznych (pokój 105). Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem telefonu: 44 732 88 95.

Pobierz plik PDF Treść ogłoszenia
Pobierz plik PDF Formularz dla organizacji
Pobierz plik PDF Formularz dla przedstawiciela osób starszych
Pobierz plik PDF Oświadczenie kandydata