Wersja do druku Biuletyn Informacji Publicznej EN

Uwaga kandydaci do szkół średnich prowadzonych przez Powiat Piotrkowski
UWAGA! UTRUDNIENIA W RUCHU NA A1
Zaprszamy na Festiwal Kolorów - 22 czerwca - Lubień
Spotkanie dotyczące projektów LGD - 24 czerwca - Rzgów
Zapraszamy na badania mammograficzne - 1 lipca 2019 r. - Moszczenica

Wydział Architektury i Budownictwa
budynek ul. Sienkiewicza 16 A

Kierownik Wydziału:
Zofia Librowska

tel. 44 732 78 50 i 44 732 78 51, pokój 105
e-mail: z.librowska@powiat-piotrkowski.pl

Załatwiane sprawy

 1. Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę
 2. Wydawanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę
 3. Wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę/zgłoszenia
 4. Wydawanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę/zgłoszenia
 5. Przyjmowanie zgłoszenia, dotyczącego zamiaru wykonania robót budowlanych, niewymagających decyzji, o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę
 6. Przyjmowanie zgłoszenia, dotyczącego zamiaru wykonania robót budowlanych, niewymagających decyzji, o pozwoleniu na budowę
 7. Przyjmowanie zgłoszenia, dotyczącego zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
 8. Potwierdzenie spełniania wymagań samodzielnego lokalu mieszkalnego, innego lokalu dla celów ustanowienia odrębnej własności
 9. Potwierdzenie powierzchni użytkowej i wyposażenia domu jednorodzinnego dla celów dodatku mieszkaniowego
 10. Wydawanie dziennika budowy/rozbiórki
 11. Przyjmowanie zgłoszenia, dotyczącego budowy lub rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
 12. Przyjmowanie zgłoszenia, dotyczącego budowy wolnostojących, parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych


Wszelkich informacji na temat spraw, załatwianych w Wydziale Architektury i Budownictwa, udziela:
Biuro Obsługi Interesantów - tel. 44 732 78 55

Przejdź do kart usług Wydziału Architektury i Budownictwa

Przejdź do wzorów druków Wydziału Architektury i Budownictwa
Projekt i wykonanie: Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści bez zezwolenia - zabronione.