Wersja do druku Biuletyn Informacji Publicznej EN

Uwaga kandydaci do szkół średnich prowadzonych przez Powiat Piotrkowski
UWAGA! UTRUDNIENIA W RUCHU NA A1
Zaprszamy na Festiwal Kolorów - 22 czerwca - Lubień
Spotkanie dotyczące projektów LGD - 24 czerwca - Rzgów
Zapraszamy na badania mammograficzne - 1 lipca 2019 r. - Moszczenica

Biuro Ruchu Drogowego
budynek przy Al. 3 Maja 33

Koordynator Biura:
Agata Wojtania

tel. 44 732 31 84
e-mail: a.wojtania@powiat-piotrkowski.pl

Załatwiane sprawy

 1. Udzielanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
 2. Wydawanie zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne rzeczy/osób
 3. Zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
 4. Zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy, spowodowana zmianą siedziby, oznaczenia przedsiębiorcy, numeru we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub numeru KRS
 5. Przeniesienie uprawnień, wynikających z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub z licencji
 6. Dokonywanie zmian w wykazie pojazdów, zgłoszonych do zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
 7. Dokonywanie zmian w wykazie pojazdów, zgłoszonych do zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy
 8. Udzielanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego, w zakresie przewozu osób samochodem osobowym oraz licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego, w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym, przeznaczonym konstrukcyjnie
 9. Udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego, w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
 10. Rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów czasowej i stałej organizacji ruchu
 11. Zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych kategoria I
 12. Zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych kategoria II
 13. Zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych kategoria III
 14. Zezwolenie na wykorzystanie dróg w sposób szczególny
 15. Zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
 16. Zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym


Wszelkich informacji na temat spraw załatwianych w Biura Ruchu Drogowego udziela:
Biuro Obsługi Interesantów - tel. 44 732 88 94, 44 732 31 94

Przejdź do kart usług Biura Ruchu Drogowego

Przejdź do wzorów druków Biura Ruchu Drogowego


Projekt i wykonanie: Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści bez zezwolenia - zabronione.