Wersja do druku Biuletyn Informacji Publicznej EN

Uwaga kandydaci do szkół średnich prowadzonych przez Powiat Piotrkowski
UWAGA! UTRUDNIENIA W RUCHU NA A1
Zaprszamy na Festiwal Kolorów - 22 czerwca - Lubień
Spotkanie dotyczące projektów LGD - 24 czerwca - Rzgów
Zapraszamy na badania mammograficzne - 1 lipca 2019 r. - Moszczenica

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
budynek przy ul. Sienkiewicza 16 A

Kierownik Wydziału:
Halina Caban

tel. 44 732 78 00
e-mail: h.caban@powiat-piotrkowski.pl

Załatwiane sprawy

 1. Nieodpłatne przyznanie własności działki gruntu oraz działki, obejmującej budynki, z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego Państwu
 2. Nieodpłatne przeniesienie własności działki gruntu pod budynkami, z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego Państwu
 3. Zwrot wywłaszczonych nieruchomości
 4. Ustalenie odszkodowania za działki gruntu, wydzielone pod drogi publiczne, z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela
 5. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
 6. Oddanie państwowej jednostce organizacyjnej nieruchomości w trwały zarząd
 7. Aktualizacja opłat rocznych, z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, na wniosek użytkownika wieczystego
 8. Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej, z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, na wniosek użytkownika wieczystego
 9. Ustalenie innego terminu zapłaty opłaty rocznej, z tytułu użytkowania wieczystego, nieruchomości gruntowej
 10. Przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych lub kartograficznych
 11. Przyjmowanie zawiadomienia o zakończeniu prac geodezyjnych lub kartograficznych oraz przyjmowanie materiałów i zbiorów danych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 12. Udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 13. Uzgadnianie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
 14. Uwierzytelnianie dokumentów, opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub kartograficznych
 15. Aktualizacja operatu ewidencyjnego poprzez wprowadzanie udokumentowanych zmian do bazy
 16. Wydawanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków
 17. Udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – baz danych ewidencji gruntów i budynków
 18. Aktualizacja operatu ewidencyjnego w wyniku prowadzenia postępowania administracyjnego
 19. Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów


Wszelkich informacji na temat spraw załatwianych w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami udziela:
Punkt Obsługi Interesantów - tel. 44 732 78 03

Przejdź do kart usług Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Przejdź do wzorów druków Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Projekt i wykonanie: Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści bez zezwolenia - zabronione.