Wersja do druku Biuletyn Informacji Publicznej EN

Uwaga kandydaci do szkół średnich prowadzonych przez Powiat Piotrkowski
UWAGA! UTRUDNIENIA W RUCHU NA A1
Zaprszamy na Festiwal Kolorów - 22 czerwca - Lubień
Spotkanie dotyczące projektów LGD - 24 czerwca - Rzgów
Zapraszamy na badania mammograficzne - 1 lipca 2019 r. - Moszczenica

Wydział Komunikacji
budynek Al. 3 Maja 33
Przyjmuje interesantów w godziniach od 730 do 1630

Kierownik Wydziału:
Małgorzata Łęcka

tel. 44 732 31 14, pokój 31
e-mail: m.lecka@powiat-piotrkowski.pl

TELEFONICZNE UMAWIANIE SIĘ NA REJESTRACJĘ POJAZDÓW
TEL. 44 732 31 94 (na kolejny dzień)

Załatwiane sprawy

 1. Wydanie dokumentu, stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdem
 2. Wydanie międzynarodowego prawa jazdy
 3. Przywrócenie cofniętego prawa jazdy
 4. Zwrot zatrzymanego prawa jazdy po zakończeniu zakazu prowadzenia pojazdów
 5. Wpis do prawa jazdy, potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego
 6. Uzyskanie wtórnika prawa jazdy w przypadku zniszczenia, utraty lub zmiany danych
 7. Wymiana prawa jazdy, wydanego za granicą na krajowe prawo jazdy (wymiana powrotna)
 8. Wymiana zagranicznego prawa jazdy, określonego w Konwencji
 9. Wydanie profilu kandydata na kierowcę (PKK)
 10. Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne
 11. Rejestracja nowego pojazdu, zakupionego na terenie Polski
 12. Rejestracja nowego pojazdu, zakupionego na terenie Unii Europejskiej
 13. Rejestracja używanego pojazdu, zakupionego na terenie Unii Europejskiej
 14. Rejestracja pojazdu, zarejestrowanego na terenie Polski
 15. Rejestracja pojazdu, złożonego samodzielnie
 16. Rejestracja pojazdu zabytkowego
 17. Odbiór dowodu rejestracyjnego lub zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego
 18. Zmiana wpisu w dowodzie rejestracyjnym, spowodowana zmianą rodzaju pojazdu
 19. Zmiana wpisu w dowodzie rejestracyjnym, spowodowana zmianą adresu
 20. Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na brak miejsca na wpisy, dotyczące badania technicznego
 21. Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego
 22. Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym HAK, VAT, L, TAXI, GAZ – LPG
 23. Wydanie wtórnika karty pojazdu - tablic rejestracyjnych w przypadku utraty
 24. Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej
 25. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
 26. Wyrejestrowanie pojazdu, z powodu wywozu z Polski
 27. Wyrejestrowanie pojazdu, z powodu udokumentowanej całkowitej i trwałej utraty
 28. Wyrejestrowanie pojazdu, z powodu kradzieży
 29. Wyrejestrowanie pojazdu, z powodu przekazania do stacji demontażu pojazdu
 30. Zawiadomienie o zbyciu (sprzedaży)/ nabyciu pojazdu
 31. Uzyskanie uprawnień do przeprowadzania badań technicznych pojazdów
 32. Uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorców, prowadzących stacje kontroli pojazdów
 33. Wpis do rejestru przedsiębiorców, prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
 34. Wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy
 35. Wymiana legitymacji instruktora lub przedłużenie jej ważności
 36. Uzyskanie wpisu do ewidencji wykładowców


Wszelkich informacji na temat spraw załatwianych w Wydziale Komunikacji udziela:
Biuro Obsługi Interesantów - tel. 44 732 31 94, 44 732 88 94

Przejdź do kart usług Wydziału Komunikacji

Przejdź do wzorów druków Wydziału Komunikacji
Projekt i wykonanie: Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści bez zezwolenia - zabronione.