Wersja do druku Biuletyn Informacji Publicznej EN

Wydział Komunikacji
budynek Al. 3 Maja 33
Przyjmuje interesantów w godziniach od 730 do 1630

Kierownik Wydziału:
Małgorzata Łęcka

tel. 44 732 31 14, pokój 31
e-mail: m.lecka@powiat-piotrkowski.pl

TELEFONICZNE UMAWIANIE SIĘ NA REJESTRACJĘ POJAZDÓW
TEL. 44 732 31 94 (na kolejny dzień)

Załatwiane sprawy

  1. Wydanie dokumentu, stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdem
  2. Wydanie międzynarodowego prawa jazdy
  3. Przywrócenie cofniętego prawa jazdy
  4. Zwrot zatrzymanego prawa jazdy po zakończeniu zakazu prowadzenia pojazdów
  5. Wpis do prawa jazdy, potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego
  6. Uzyskanie wtórnika prawa jazdy w przypadku zniszczenia, utraty lub zmiany danych
  7. Wymiana prawa jazdy, wydanego za granicą na krajowe prawo jazdy (wymiana powrotna)
  8. Wymiana zagranicznego prawa jazdy, określonego w Konwencji
  9. Wydanie profilu kandydata na kierowcę (PKK)
  10. Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne
  11. Rejestracja nowego pojazdu, zakupionego na terenie Polski
  12. Rejestracja nowego pojazdu, zakupionego na terenie Unii Europejskiej
  13. Rejestracja używanego pojazdu, zakupionego na terenie Unii Europejskiej
  14. Rejestracja pojazdu, zarejestrowanego na terenie Polski
  15. Rejestracja pojazdu, złożonego samodzielnie
  16. Rejestracja pojazdu zabytkowego
  17. Odbiór dowodu rejestracyjnego lub zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego
  18. Zmiana wpisu w dowodzie rejestracyjnym, spowodowana zmianą rodzaju pojazdu
  19. Zmiana wpisu w dowodzie rejestracyjnym, spowodowana zmianą adresu
  20. Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na brak miejsca na wpisy, dotyczące badania technicznego
  21. Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego
  22. Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym HAK, VAT, L, TAXI, GAZ – LPG
  23. Wydanie wtórnika karty pojazdu - tablic rejestracyjnych w przypadku utraty
  24. Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej
  25. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
  26. Wyrejestrowanie pojazdu, z powodu wywozu z Polski
  27. Wyrejestrowanie pojazdu, z powodu udokumentowanej całkowitej i trwałej utraty
  28. Wyrejestrowanie pojazdu, z powodu kradzieży
  29. Wyrejestrowanie pojazdu, z powodu przekazania do stacji demontażu pojazdu
  30. Zawiadomienie o zbyciu (sprzedaży)/ nabyciu pojazdu
  31. Uzyskanie uprawnień do przeprowadzania badań technicznych pojazdów
  32. Uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorców, prowadzących stacje kontroli pojazdów
  33. Wpis do rejestru przedsiębiorców, prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
  34. Wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy
  35. Wymiana legitymacji instruktora lub przedłużenie jej ważności
  36. Uzyskanie wpisu do ewidencji wykładowców


Wszelkich informacji na temat spraw załatwianych w Wydziale Komunikacji udziela:
Biuro Obsługi Interesantów - tel. 44 732 31 94, 44 732 88 94

Przejdź do kart usług Wydziału Komunikacji

Przejdź do wzorów druków Wydziału Komunikacji
Projekt i wykonanie: Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści bez zezwolenia - zabronione.