Starostwo dba o profilaktykę wśród najmłodszych

Kategoria: Informacje   Dodano: 13 grudnia 2019    Wyświetleń: 135   Autor: Aneta Stępień

Mimo przedświątecznej gorączki zakupów Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim wraz z Fundacją NU-Med z Tomaszowa Mazowieckiego kontynuuje spotkania w szkołach podstawowych na terenie Powiatu Piotrkowskiego dotyczące promocji zdrowia.


Tym razem dwa takie spotkania odbyły się w dniach 12 – 13 grudnia 2019 roku w Szkole Podstawowej w Rękoraju i w Moszczenicy (hala sportowa). Prelekcja dotyczyła  zasad powstawania i profilaktyki czerniaka skóry. Zostały omówione również czynniki ryzyka występowania nowotworu. Zajęcia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem wśród młodzieży i nauczycieli. Uczestniczyło w nich ponad 320 osób. W następnym roku planowane są kolejne otwarte warsztaty dotyczące szeroko rozumianej profilaktyki zdrowia.

    Według danych Krajowego Rejestru Nowotworów w 2016 roku w Polsce zarejestrowano ponad 3 600 nowych zachorowań na czerniaka skóry (C43) – odpowiednio wśród 1 971 kobiet oraz 1 695 mężczyzn. Porównując współczesne dane epidemiologiczne z historycznymi (1980-2016) zachorowalność na czerniaka wzrosła aż 10-krotnie!  Natomiast liczba zgonów w 2016 roku wyniosła niemalże 1 400 osób. Oznacza to, iż codziennie prawie 4 mieszkańców Polski umiera z powodu czerniaka. 

    Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim wraz ze Studenckim Kołem Naukowym Onkoma, działającym przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie (SKN ONKOMA) podjęło działania, dotyczące współpracy przy ogólnopolskim programie profilaktyki czerniaka.

  Zajęcia adresowane są do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz klas 7 i 8 szkoły podstawowej. Realizatorami programu mogą być nauczyciele biolodzy, pielęgniarki szkolne a nawet nauczyciele wychowawcy w ramach godziny wychowawczej. Po skończonych zajęciach młodzież pozna złote zasady profilaktyki czerniaka, zdobędzie umiejętność przeprowadzenia samobadania skóry czy też różnicowania zmian podejrzanych o charakter nowotworowy ze zwykłymi znamionami na podstawie zasady ABCDE („czerniakowe abecadło”). W ramach programu został opracowany scenariusz zajęć lekcyjnych przeznaczony na 1 godzinę lekcyjną wraz z całą oprawą dydaktyczną - ulotka, plakat, materiały dla nauczyciela, film na temat samobadania skóry.  

 W roku szkolnym 2018/2019 udział w programie wzięło 176 jednostek samorządu terytorialnego – miast i powiatów w Polsce. W ramach programu realizowane były zajęcia na temat czerniaka i metod jego skutecznej profilaktyki w klasach siódmych i ósmych szkoły podstawowej, trzecich gimnazjum oraz szkołach ponadgimnazjalnych według materiałów opracowanych przez Akademię Czerniaka.  Do 1 marca 2019 roku zostało zrealizowanych 6 022 zajęć lekcyjnych,  w których udział wzięło 109 548 uczniów. Ponadto do końca roku szkolnego 2018/2019 kolejnych 130 738 osób przeszkolono na temat czerniaka i metod jego skutecznej profilaktyki w ramach 10 358 zajęć lekcyjnych. Sumując powyższe liczby,  daje nam to 240 286 bardziej świadomych młodych Polek i Polaków. 

    Ponadto w ramach realizacji programu samorządy oraz podległe im jednostki organizacyjne publikowały na swoich stronach internetowych oraz w prowadzonych kanałach społecznościowych ulotki, plakaty oraz sześć krótkich filmów prezentujących „czerniakowe abecadło” z udziałem Andrzeja Dudy – Prezydenta Rzeczypospolitej

Podobne artykuły