Informacja o przetargu

Kategoria: Ogłoszenia i przetargi   Dodano: 22 marca 2019    Wyświetleń: 224   Autor: Admin

Informacja o wyniku przetargu

Informacja

o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości,
położonej w Gąskach, obręb Gąski, gmina Wola Krzysztoporska, 
oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 255/4 o powierzchni 0,1000 ha 
wraz z udziałem 63/481 w działce numer 255/6 o powierzchni 0,0481 ha, 
stanowiącej drogę dojazdową do działki 255/4, stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego


 

Na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim informuje, iż w dniu 15 marca 2019 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 7 (sala posiedzeń Zarządu Powiatu), o godz. 1100 został przeprowadzony drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Gąskach, obręb Gąski, gmina Wola Krzysztoporska, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 255/4 o powierzchni 0,1000 ha wraz z udziałem 63/481 w działce numer 255/6 o powierzchni 0,0481 ha, stanowiącej drogę dojazdową do działki 255/4, stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego, dla której w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim prowadzona jest księga wieczysta KW NR PT1P/00053182/1. 

W wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, tj. do dnia 8 marca 2019 r. nikt nie wniósł wadium, które było ustalone w wysokości 1.700,00 zł., słownie: tysiąc siedemset złotych. 

Cena wywoławcza w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym została ustalona w wysokości 33.500,00 zł., słownie: trzydzieści trzy tysiące pięćset złotych. 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości zakończył się wynikiem negatywnym, gdyż nikt nie przystąpił do przetargu. 

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 7 dni, tj. od dnia 22.03.2019 r. do 29.03.2019 r. na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sienkiewicza 16a oraz zamieszczenie na stronie internetowej Powiatu Piotrkowskiego www.powiat-piotrkowski.pl.

Podobne artykuły