Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego

Kategoria: Ogłoszenia i przetargi   Dodano: 08 października 2019    Wyświetleń: 181   Autor: Aneta Stępień

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego

w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

o nieuregulowanym stanie prawnym

            Działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124a i art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r., poz. 2204 ze zm.) Starosta Powiatu Piotrkowskiego, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, uprzejmie zawiadamia, że zamierza wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Janówka gm. Rozprza, powiat piotrkowski, województwo łódzkie, oznaczonej numerem działki 35/2.

Część przedmiotowej nieruchomości niezbędna jest do wykonania czynności związanych z budową sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy Ø 63PE na działce oznaczonej numerem 35/2, położonej w Janówce gm. Rozprza.

            W związku z powyższym wzywa się  właścicieli lub ich następców prawnych oraz osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, aby w terminie 2 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości.

            Nie zgłoszenie się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do niniejszej nieruchomości skutkować będzie pominięciem ich jako strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

            Bliższych informacji udzielą pracownicy Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim ul. Sienkiewicza 16a, pokój nr 210, tel. (44) 732-78-25.

Podobne artykuły